Extra begeleiding werkzoekenden in regio

30-11-2020

Er komen 35 regionale mobiliteitsteams die zich met onder andere scholing en bemiddeling gaan inzetten om mensen van werk naar werk te helpen. De hiervoor onmisbare partijen, waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland, hebben daartoe vandaag een intentieverklaring ondertekend met minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Werkzoekenden passend begeleiden

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In sommige branches verdwijnen banen, in andere is de vraag juist nog altijd groot en er ontstaat ook nieuw werk. Met de inzet van de regionale mobiliteitsteams willen het kabinet en de samenwerkende partijen mensen die net wat meer dan de reguliere ondersteuning nodig hebben, passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw of ander werk bieden. In Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht worden inmiddels de eerste drie regionale mobiliteitsteams ingericht.

 

Samenwerken bestaande initiatieven

Regionaal mobiliteitsteams bieden hulp op maat, zowel aan mensen die hun baan al zijn verloren als aan mensen voor wie werkloos dreigt. Ze sluiten waar mogelijk aan op of werken samen met al bestaande initiatieven van bedrijven in sectoren en regio’s om mensen van werk naar werk te helpen. De regionale teams hebben speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Ook bieden de teams advies op het gebied van schulden en scholing.

Na de drie startende regio’s wordt de aanpak werkendenwijs verder uitgebreid. Medio 2021 zijn in alle arbeidsmarktregio’s de loketten van de mobiliteitsteams geopend en vormen zij een landelijk dekkend netwerk. De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen VNO-NCW en MKB-Nederland, FNV, CNV, LTO Nederland, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW. De organisaties AWVN, Cedris, OVAL, VSNU, Vereniging Hogelscholen, NBBU en ABU steunen de nieuwe aanpak.

 

Sociaal pakket

De inzet van regionale mobiliteitsteams is een van de maatregelen uit het sociaal pakket, dat onderdeel uitmaakt van het derde steun- en herstelpakket van het kabinet. Het sociaal pakket richt zich ook op de bestrijding van schuldenproblematiek, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het aanbieden van scholing. In totaal heeft het kabinet hier 1,4 miljard euro voor uitgetrokken, zo schrijven Koolmees en Van ’t Wout in een brief over het sociaal pakket aan de Tweede Kamer.

 

Loket ontwikkeladvies morgen open

Voor wat betreft scholing gaat vanaf morgen (1 december 2020) het loket voor ontwikkeladvies weer open, met 50.000 beschikbare ontwikkeladviezen die werkzoekenden meer zicht geven op hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben de eerste opleiders op basis van de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ subsidie gekregen waarmee zij 50.000 tot 80.000 cursussen en opleidingen kosteloos aan deelnemers kunnen aanbieden.