Duidelijke landelijke preventieve corona-maatregelen nodig

06-08-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn net als het kabinet zeer bezorgd dat het coronavirus de ruimte krijgt voor een nieuwe gevaarlijke opmars. De ondernemingsorganisaties menen dat de preventieve maatregelen eenduidiger en effectiever moeten zijn. Dit hebben zij vandaag in een brief aan het kabinet laten weten.

 

4 punten voor regie

De organisaties pleiten in 4 punten voor meer landelijke regie bij van het dragen van mondkapjes, snelle duidelijkheid over de ventilatie van binnenruimtes (in het bijzonder kantoren), sneller testen met veel kortere wacht- en doorlooptijden en beheersing van drukte in het openbaar vervoer door meer gerichte vervoersinformatie om woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden.

 

Economisch doordacht

‘Wij staan vierkant achter de oproep van het kabinet om de regels na te leven’, schrijven de ondernemingsorganisaties. Twee weken geleden deden zij al een oproep aan hun leden met praktische handvaten om bij te dragen aan naleving van de coronamaatregelen. Volgens de organisaties moet er meer ruimte komen voor voorzorgsmaatregelen (baat het niet, het schaadt ook niet) in plaats van beleid alleen baseren op exacte wetenschap. Daarnaast moeten de preventiemaatregelen goed economisch worden doordacht.

 

Nieuwe lockdown desastreus

VNO-NCW en MKB-Nederland delen de zorg van het kabinet dat we met de huidige ontwikkeling van het aantal besmettingen in het najaar een tweede coronagolf tegemoet kunnen zien. Voor een toch al zwakke economie zal een nieuwe lockdown desastreus zijn, denken de organisaties. Het CPB rekent in dit geval op meer dan 1 miljoen werklozen in 2021 met een ‘bloedbad’ aan faillissementen van bedrijven. Echt alles moet gedaan worden om dit te voorkomen, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Horeca werkt juist mee

‘Vanzelfsprekend moeten preventieve maatregelen proportioneel zijn en gericht op vermijding van besmetting’, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in hun brief. ‘In dit licht past het niet de horeca als bron van besmetting te kwalificeren. De cijfers wijzen op het tegendeel, horecaondernemers werken juist zeer goed mee om besmetting te vermijden’.     

 

Lokale maatregelen

Volgens de organisaties moeten economische overwegingen een stevige rol spelen in het anti-coronabeleid. Dat pleit ook voor meer landelijke uniformiteit in preventief beleid. Nederland is volgens de ondernemingsorganisaties te klein voor lokale verschillen in preventief beleid. Het moet er niet toe leiden dat mensen zich slechts verplaatsen naar steden waar verplichtingen zoals het dragen van mondkapjes niet gelden en ondernemers in ‘strenge’ gemeenten de dupe zijn van andere gemeenten of veiligheidsregio’s. Zo wordt er niets opgelost maar worden problemen slechts verschoven, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

Eenduidiger en effectiever

De ondernemingsorganisaties zijn zeer bereid alles te doen om ervoor te zorgen dat een tweede coronagolf wordt vermeden. ‘Alleen wanneer we met elkaar de coronaregels eenduidiger en effectiever maken, we meer uit voorzorg durven handelen én de regels volgen, kan een tweede golf worden voorkomen’, schrijven zij het kabinet.