Corona tast inzet bedrijven voor SDG’s niet aan, maar er is meer nodig

29-04-2021

Heeft de coronacrisis geleid tot meer of minder aandacht bij bedrijven voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties? Uit een online enquête die begin dit jaar is uitgezet binnen de netwerken van VNO-NCW, MKB-Nederland, DSGC, Groene Groeiers, Global Compact Netwerk Nederland, MVO Nederland, NVB en Social Enterprise NL, blijkt dat bedrijven die zich bezig houden met SDG’s hun inspanningen niet in de koelkast hebben gezet. Integendeel, van de honderd bedrijven die meededen aan het onderzoek meldde tweederde dat de inzet het afgelopen jaar is toegenomen. Voor de rest geldt dat dit is gelijk gebleven. Slechts één ondernemer meldt dat de inzet is afgenomen.

Linda van Beek, directeur van Global Compact Netwerk Nederland en initiatiefnemer van het onderzoek, verbaast het niet: ‘Verduurzaming en positieve maatschappelijke impact zitten steeds meer in de haarvaten van het Nederlands bedrijfsleven.’

 

Zorgen over het behalen van de sustainable development goals

De SDG's die het breedst omarmd worden door de deelnemers aan het onderzoek zijn SDG 13: klimaatverandering aanpakken, SDG 12: duurzame consumptie en productie en SDG 8: fatsoenlijke banen en economische groei. Desondanks stelt een groot aantal deelnemers zich zorgen te maken over het behalen van de doelen in Nederland, vooral als het gaat om de SDG's op het gebied van verduurzaming. Zo heeft 72 procent twijfels over de klimaataanpak, 63 procent over het herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit en 55 procent over duurzame consumptie en productie. Met nog maar negen jaar te gaan begint de tijd ook te dringen: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties lopen van 2015 tot 2030 en bestaan uit 17 ambitieuze doelen op het gebied van verduurzaming en armoedebestrijding.

 

Overheid faciliteert bedrijfsleven onvoldoende

De zorgen hangen samen met de inschatting over hoe de rest van het bedrijfsleven omgaat met de SDG's: 58 procent denkt dat het Nederlandse bedrijfsleven hier onvoldoende mee bezig is. Volgens een nog grotere meerderheid faciliteert de overheid het bedrijfsleven onvoldoende om de SDG's te behalen. De meest genoemde belemmering die de deelnemers ervaren als het gaat om hun betrokkenheid bij de SDG's is 'weinig aandacht vanuit klanten'. Ook het gebrek aan een level playing field wegens het ontbreken van wet- en regelgeving breekt ondernemers op.

 

Lees het complete artikel 'Werken aan SDG's in tijden van corona: deze bedrijven doen het gewoon'