‘Corona-advies Noord-Brabant vraagt om goed overleg met werkgever’

07-03-2020

Het RIVM heeft inwoners van Noord-Brabant geadviseerd om vanaf nu thuis te blijven in het geval ze klachten hebben als koorts, hoesten en verkoudheid. Dat betekent dat ze het aantal sociale contacten moeten beperken. Werknemers met klachten die om deze reden niet naar het werk gaan, moeten dit bij hun werkgever melden.

 

Overleg over thuiswerken of praktische oplossingen

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN volgen het advies van de deskundigen bij het RIVM. 'We gaan er ook vanuit dat werknemers prudent met het nieuwe advies omgaan en zich alleen bij genoemde klachten melden bij hun werkgever. Met de werkgever kan dan overlegd worden over thuiswerken of kunnen praktische oplossingen worden gezocht met collega’s om het werk over te nemen waar thuiswerken niet kan. Ook als er niet thuis kan worden gewerkt, heeft de werknemer in dit geval recht op loondoorbetaling.'

 

Leven en werk zoveel mogelijk gewoon door

De werkgevers benadrukken dat het van het grootste belang is dat o.a. de productie, distributie, voedselvoorziening, telecom, schoonmaak, vervoer, gas, water en licht niet in het gedrang komen en het leven en het werk gewoon zoveel mogelijk door kunnen gaan waar dat kan. Het RIVM geeft verder aan dat een dag (24 uur) nadat de klachten over zijn het normale leven weer kan worden opgepakt. Werknemers kunnen dan weer naar hun werk gaan.

 

Meer weten? Kijk in ons Coronavirus-dossier voor ondernemers, bekijk de Handreiking Veilig en gezond omgaan met Covid-19 op de werkvloer, of ga naar het overzicht met informatie van onze kennispartners.