Brede maatschappelijke coalitie vraagt duidelijkheid over klimaatbeleid

25-08-2023

Een brede maatschappelijke coalitie van overheden, burgers, milieuorganisaties en VNO-NCW en MKB-Nederland roept de Tweede Kamer op duidelijkheid te geven over het klimaatbeleid (Zie brief Maatschappelijke Alliantie voortgang klimaatbeleid).

 

‘Vertraging dreigt anders’

Als het parlement klimaatbeleid controversieel verklaart lopen namelijk tal van noodzakelijke projecten onnodig vertraging op, zo schrijft de coalitie met daarin partijen als VNG, de netbeheerders, Greenpeace en talloze andere organisaties waaronder dus het brede bedrijfsleven. Acute problemen als netcongestie kunnen niet sneller worden aangepakt en genomen investeringen lopen schade op of worden uitgesteld.

 

'Geef duidelijkheid’

In de brief noemen de 24 organisaties een aantal hele concrete voorbeelden van zaken die echt door moeten gaan. Hoewel de ondertekenaars op andere terreinen verschillende opvattingen hebben over de uitvoering van het klimaatbeleid, onderschrijven zij allemaal dat het Parlement moet doorgaan hierover besluiten te nemen. Dat geeft namelijk de noodzakelijke duidelijkheid waar de samenleving om vraagt.

 

Netcongestie kan niet wachten

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “Een heleboel zaken uit de klimaataanpak kunnen niet wachten tot een volgend kabinet op stoom is, zoals de aanpak van netcongestie en de duidelijkheid die de mensen in het land, bedrijven en andere organisaties nodig hebben om noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Dat kan niet nog (meer dan) een jaar wachten. Met een hele brede maatschappelijke coalitie doen we daarom nu deze oproep aan de politiek en het is veelzeggend dat zo’n brede coalitie er zo eensgezind over is.”

 

‘Fantastisch antwoord’

Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform: ”Er wordt op talloze plekken in Nederland gewerkt aan de duurzame economie en energievoorziening van morgen. Het zou zeer welkom zijn als het Parlement zekerheid biedt door het afgesproken klimaatbeleid uit te voeren. Dat zou een fantastisch antwoord zijn op de breed gesteunde oproep van de alliantie. Als het debat tussen Kamer en kabinet over het bestaande klimaatbeleid kan doorgaan, voorkomen we dat de uitvoering van de klimaatagenda vertraging oploopt. Dan vermorsen we ook niet de goede maatschappelijke wil die er nu is.

 

Achtergronden

De oproep gaat over het staande kabinetsbeleid voor klimaat. De doelen van dat beleid zijn al vastgesteld, het geld is al gereserveerd. Alleen hoe het precies moet gebeuren is nog onderwerp van debat. Als dat controversieel wordt verklaard blijven bedrijven, inwoners en organisaties in onzekerheid zitten over welke investeringen verstandig zijn, terwijl veel investeringen al worden gedaan op basis van alle voorstellen. Bovendien wordt het dan ingewikkeld het wettelijk vastgestelde doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 te halen. Een goed parlementair debat en democratische besluitvorming geeft burgers en bedrijven de duidelijkheid die zij nodig hebben. Om die duidelijkheid vragen zij. Een voorbeeld dat de coalitie noemt in de brief is het Klimaatfonds. Het geld is al gereserveerd, maar nog niet in begrotingen toegekend. Als dit geld op de plank blijft liggen doordat besluiten erover controversieel verklaard worden, leidt dit tot onnodig ernstige vertraging in de uitvoering en kan niet worden geïnvesteerd in zaken als nieuwe warmtepompen, elektrisch rijden, etc. De stilstand kan voorkomen worden als de parlementaire behandeling over staand beleid kan doorgaan.