Belangrijke eerste stap in transportnet voor waterstof

01-07-2021

Het bedrijfsleven is blij dat staatssecretaris Dilan Yesilgöz direct doorpakt met het ontwikkelen van een uitrolplan voor een transportnet voor waterstof. VNO-NCW en MKB-Nederland reageren hiermee op het gisteren gepubliceerde onderzoek HyWay27 naar de ontwikkeling van een transportnet voor waterstof.

 

Waterstof essentieel

Het rapport herbevestigt dat duurzame waterstof essentieel is voor de industrie om de productieprocessen en waardeketens blijvend te verduurzamen. Hyway27 is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland een goede basis voor dit uitrolplan omdat het laat zien waar en hoe Nederland zijn unieke aardgasnet snel en kosteneffectief kan ombouwen naar een waterstofnet.

 

Voortvarend en in Nederland

Voor economie en werkgelegenheid is het van groot belang dat de industriële bedrijven dat voortvarend en hier in Nederland doen. In alle industrieclusters zijn daarvoor concrete plannen gemaakt en bij alle industriële bedrijven zijn grootschalige transitie-investeringen in voorbereiding. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het cruciaal voor het slagen van die plannen dat Nederland de juiste condities en randvoorwaarden biedt. De belangrijkste voorwaarde is ongetwijfeld de tijdige aanleg van nieuwe energie-infrastructuur zoals een transportnet voor waterstof, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Ombouw gasnet

Deze eerste stap van het kabinet smaakt naar meer, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Er zal de komende tijd besloten moeten worden over financiering van de ombouw van het gasnet en uitrol van een waterstofnet, de marktordening voor het transport van waterstof en het beheer van het netwerk en over het aanjagen en stimuleren van nieuwe waterstofketens.

 

Noordzee en import

Voor wat betreft dit laatste heeft Nederland met een relatief ondiepe Noordzee voor de deur een unieke mogelijkheid om met grootschalige wind op zee via elektrolyse op grote schaal groene waterstof te gaan produceren. Samen met import via onze zeehavens kan Nederland zich op termijn ontwikkelen tot een waterstofeconomie én de Gateway to Europe voor duurzame waterstof worden. VNO-NCW en MKB-Nederland kijken naar een klimaatrijke begroting met Prinsjesdag. Zij verwachten dat de ambities daarin verder handen en voeten krijgen.