‘Actieplannen nodig tegen ondermijning en cybercriminaliteit’

23-11-2021

Er moeten meerjarige actieplannen komen voor de aanpak van ondermijning en cybercriminaliteit. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland met het oog op de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid deze week in de Tweede Kamer. Ook moet er een schuldeisersregeling komen gericht op corona.

 

Pakkans omhoog

Een ‘deltaplan ondermijning’ moet leiden tot betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, onder meer door betere informatie-uitwisseling over criminele praktijken. Daarnaast moet de pakkans omhoog. Het deltaplan met bijbehorende financiën zou meerdere kabinetsperioden moeten beslaan, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Informeren over hacks

Ook cybersecurity vraagt om een centrale en meerjarige aanpak. Bedrijven moeten veel sneller geïnformeerd worden over kwetsbare of gehackte ict-systemen. ‘Juridische hobbels die dit in de weg staan moeten met spoed worden opgelost.’ Investeringen in de kennis en capaciteit bij politie en justitie zijn nodig.

 

Schuldeisers

Voor met name mkb-bedrijven die zijn getroffen door de coronamaatregelen zou er een ‘corona-WHOA’ (Wet homologatie onderhands akkoord) moeten komen. Via een quickscan wordt dan vastgesteld of schulden het gevolg zijn van de coronacrisis, en of de onderneming levensvatbaar is na sanering. Is dat zo, dan kan een ‘onderhands’ schuldeisersakkoord worden opgesteld. Daarnaast zouden de griffierechten die ondernemers betalen moeten worden verlaagd.

 

Achterstand bij AP

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft meer mensen en middelen nodig, specifiek voor de vergunnings-, goedkeurings- en voorlichtingstaken. Daar is nu sprake van een achterstand. ‘Het bedrijfsleven heeft hier grote last van. Trajecten duren vaak jaren’, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland