Veel weerstand tegen Europese natuurherstelwet

25-05-2023

In de maarteditie van de ‘Blik op Europa’ informeerden wij u over de Nederlandse zorgen inzake de nieuwe verordening natuurherstel. In datzelfde artikel werd ook duidelijk dat het erg lastig is om collega’s uit andere landen ervan te overtuigen dat de uitwerking van de natuurherstelwet kan leiden tot conflicten met andere publieke en socio-economische belangen.

 

Twee maanden later is de situatie veranderd. De grootste fractie in het Europees Parlement, de EPP groep, heeft op haar partijcongres zelfs een motie aangenomen om de wet in zijn geheel te verwerpen. De andere kant van het politiek spectrum omarmt de natuurherstelwet juist wel.

 

Deze ontstane tweedeling zal waarschijnlijk tot een boeiende stemming leiden, waarbij de liberale fractie RENEW een sleutelrol kan spelen. Binnen de liberale RENEW-fractie zinspeelt de VVD (evenals het CDA binnen de EPP) op het verwerpen van het voorstel, maar binnen dezelfde RENEW-fractie zijn ook Europarlementariërs die juist een ambitieuze natuurherstelwet nastreven. De eerste stemming (in de milieucommissie) is gepland op 15 juni en de plenaire stemming staat voor begin juli op de agenda. Één ding is zeker: het zal spannend worden.

 

De onrust in het Europees Parlement heeft de Commissie er toe doen besluiten om intern op te schalen. Voorheen was het de Litouwse Eurocommissaris Sinkevičius die het woord voerde, maar vanaf nu zal Frans Timmermans dit van hem overnemen en de communicatie op zich nemen om beleidsmakers ervan te overtuigen de wet niet te verwerpen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben inmiddels ook meer steun vergaard bij haar zusterorganisaties. Samen met onze Duitse, Belgische, Zweedse, Oostenrijkse en Finse collega’s hebben we in Straatsburg een gezamenlijk standpunt gepresenteerd. Dit werd goed ontvangen door de aanwezige Europarlementariërs en medewerkers uit zeven verschillende lidstaten.

 

Het Europees Parlement zal waarschijnlijk een doorslaggevende rol spelen in de besluitvorming omdat er in de Raad van milieuministers voorlopig onvoldoende steun is om aan de Nederlandse zorgen tegemoet te komen.

 

Wij vinden dat de Europese Commissie terug moet naar de tekentafel om een nieuw voorstel te doen, waarin voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden in lidstaten en dat duidelijkheid en juridische zekerheid biedt. De huidige ‘one-size-fits-all’ benadering met stringente doelstellingen en vage definities, leidt tot de verdere juridisering van het natuurbeleid en meer onzekerheid. Bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe woningen of infrastructuur voor hernieuwbare energie.

 

In de komende weken zullen we ons in blijven zetten om nog meer steun te vergaren. Wordt vervolgd.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.