Textielsector positief over sustainability due diligence, ziet wel onduidelijkheden

25-03-2022

Femke den Hartog, manager corporate social responsibility bij INretail, deelt haar eerste visie op het voorstel voor de corporate sustainability due diligence richtlijn met betrekking tot de textielsector. 

 

De textielsector is blij met een Europees Due Diligence voorstel. Wat dat betreft is het glas halfvol! De richtlijn laat helaas nog veel ruimte over voor nationale invulling. Onze sector is niet gebaat bij een Europese lappendeken van Due Diligence eisen. Onze sector had gehoopt dat in het voorstel meer zou staan over Europese sectorale samenwerking. Het doen van een due diligence is meer dan rapporteren. Bedrijven moeten hun individuele verantwoordelijkheid nemen op basis van de OESO-richtlijnen.

 

Echter zijn de uitdagingen van dien aard dat bedrijven samen moeten werken om de productieomstandigheden in de  internationale textielketen structureel  en op schaal te kunnen verbeteren. Bedrijven zouden daarom graag op Europees niveau de krachten willen bundelen met vakbonden, ngo’s en overheden teneinde impact te realiseren. Verder is het voorstel, in tegenstelling tot de OESO-richtlijnen, niet duidelijk over proportionaliteit. De textielketen is lang en de invloed van een individueel bedrijf op de risico’s in zijn waardeketen is afhankelijk van verschillende factoren. Textielbedrijven hebben meer impact op directe toeleveringsketen. Sommige modewinkels sourcen zelf in productielanden en hebben direct invloed op een productielocatie en het terugbrengen van de risico’s. Voor grote winkels, die slechts merken inkopen en niks te maken hebben met het productieproces, is het een stuk ingewikkelder om hier grip op te krijgen en impact te maken. Met dit voorstel in de hand lijkt het alsof er qua rapportage en risicobeheersing van beide bedrijven hetzelfde wordt verwacht en dat leidt tot onduidelijke verwachtingen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.