Nieuwe Europese beleidscyclus voor interne markt en concurrentievermogen?

25-05-2023

Het Zweeds voorzitterschap van de Raad wil het Europese concurrentievermogen een impuls geven met een nieuw Europees ‘werkmodel’ voor de interne markt. Volgens het voorzitterschap moet er een concrete jaarlijkse Europese beleidscyclus worden geïntroduceerd om verdere ontwikkeling van de interne markt en het concurrentievermogen effectiever te borgen, inclusief politieke sturing op het hoogste niveau.

 

Momenteel is de berichtgeving over en het maken van het Europese interne marktbeleid gefragmenteerd over tal van verschillende rapporten, programma’s, en overlegstructuren (bijvoorbeeld het Single Market Scoreboard, het Annual Single Market Report en de Single Market Enforcement Taskforce). Bovendien ontbreekt er sturing op het hoogste politieke niveau om heldere prioriteiten te stellen. Dit is zorgwekkend omdat de integratie van de interne markt de laatste jaren stagneert, onder andere als gevolg van verschillen in de nationale implementatie en omzetting en handhaving van Europese regels.  Maar ook omdat de Commissie in nieuwe wetgevingsvoorstellen veel vrijheid aan de lidstaten laat om deze nationaal in te vullen.

 

Nederland heeft zich ook uitgesproken als voorstander van een nieuw werkmodel voor de interne markt. Net als de Zweden zet het kabinet in op een jaarlijkse cyclus waarin de Europese Commissie aan het begin van elk jaar één overzicht van de stand van de interne markt presenteert. Op basis van dit overzicht kunnen ministers prioriteiten bepalen in de Raad voor Concurrentievermogen, waarmee de Europese Commissie en de lidstaten vervolgens aan de slag kunnen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten al langer voor een ambitieuzere interne markt agenda die verdere integratie mogelijk maakt. Wij verwelkomen daarom een voorlopig akkoord dat op 22 mei jl. is bereikt over de nieuwe werkwijze tijdens een vergadering van de Raad voor Concurrentievermogen. In aanvulling op het voorlopige akkoord is het belangrijk om concrete ‘key performance indicators’ te introduceren om voortgang te meten. Voorts moeten de 14 industriële ecosystemen van de Commissie nauw worden betrokken bij de nieuwe werkmethode.

 

Hoewel de nieuwe werkwijze op 22 mei de-facto is goedgekeurd op ministerieel niveau, zou het een sterk signaal afgeven als Europese regeringsleiders de nieuwe beleidscyclus ook bekrachtigen tijdens de aanstaande Europese Top in juni. Het bedrijfsleven staat in ieder geval paraat om bij de nieuwe werkmethode concrete voorbeelden aan te dragen van belemmeringen die moeten worden weggenomen op de interne markt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.