Europese versus Chinese industriepolitiek: the right to copy

19-05-2020

Niemand ter wereld heeft zijn strategische huiswerk beter gedaan dan de Chinese staat. Sinds 1978 bestuderen Chinese diplomaten, academici en ondernemers de rest van de wereld. Chinezen zoeken altijd naar iets dat werkt, iets waarmee je anderen de loef kunt afsteken. Om dat vervolgens zelf over te nemen.

 

Copyright is the right to copy.

 

Omdat er in China nauwelijks bescherming is van intellectueel eigendom, wordt een gigantisch potentieel vrijgemaakt aan innovatiekracht. Wat je vandaag maakt, wordt morgen door tien anderen gekopieerd.

 

Een systematische rivaal

President Xi kondigde jaren geleden onder dat gesternte een geheel eigen vorm van socialisme aan, die het land ongekende welvaart zou brengen en uiteindelijk moet leiden tot de (hernieuwde) positie van wereldmacht. Nadat China per westerse succesformule (Google, Facebook, Apple etc.) een succesvolle Chinese kopie voor de eigen binnenlandse markt introduceerde, werden deze staatsbedrijven (Tencent, Huawei, Baidu etc.) als onderdeel van een nieuwe Zijderoute naar de Afrikaanse en Aziatische markt gebracht.

 

Deze gigantische Chinese staatsbedrijven komen nu naar Europa. China bevindt zich daarvoor in een uitstekende uitgangspositie. De industrie in Europa is door de coronacrisis financieel zwakker dan ooit, terwijl China bulkt van deviezen en kapitaal.  Chinese staatsondernemingen kunnen daardoor proberen westerse bedrijven over te nemen, of schulden en bedrijfsobligaties op te kopen. Met staatssubsidies worden Westerse bedrijven de markt uit geprijsd, en met grootschalige spionage kopieert China ons verdienvermogen. Aanbiedingen om infrastructuur te bouwen zoals havens, spoorwegen en telecomproviders, gaan uiteindelijk ten koste van politieke soevereiniteit. In deze context is China naast handelspartner een systematische rivaal geworden.

 

Eerlijke industriepolitiek 

In mijn eerste weken als Europarlementariër heb ik de Europese Commissie onder druk gezet om harder op te treden tegen dit soort oneerlijke Chinese praktijken. De aanleiding: Chinese desinformatiecampagnes in Europese landen om de EU negatief op de kaart te zetten. Verder bleken hoge ambtenaren in Brussel, Berlijn en Parijs onder forse druk gezet om woorden of beleid af te zwakken. Kennelijk is deze omgang onderdeel geworden van het nieuwe normaal, maar daar leg ik me niet bij neer als volksvertegenwoordiger in een markt van 500 miljoen consumenten.

 

De wederopbouw van onze industrie en economie heeft nu mijn absolute prioriteit. De VVD pleit voor forse investeringen om ons uit de crisis te brengen, gecombineerd met een scherp besef van onze nationale veiligheid en het verdienvermogen van de toekomst. Buitenlandse investeringen, buitenlandse handel en een open kapitaalmarkt zijn daarvoor een absolute vereiste, maar oneerlijke concurrentieverhoudingen vanuit de Chinese staat kunnen we missen als kiespijn. Dit alles vereist een nieuwe industriepolitiek.

 

Ik wil me inzetten voor een veilig, welvarend en vrij Europa én een levendige leidende Nederlandse industrie, die niet bang is te concurreren in een open (Europese en mondiale) markt, maar die dat doet onder eerlijke omstandigheden. Dat zal ik onder andere doen op de onderwerpen waarop ik woordvoerder ben: defensie en geopolitiek, industriepolitiek, energie en technologiebeleid/digitalisering. Als zoon van een Twentse ondernemersfamilie, wil ik u verzoeken uw zorgen, wensen en suggesties met mij te delen.

 

Op goede politieke ideeën zit geen copyright en die gebruik ik graag in het maken van nieuwe Europese wetgeving.

 

 

Bart Groothuis is Europarlementariër namens de VVD, neem voor vragen of opmerkingen contact op met bart.groothuis@europarl.europa.eu

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.