Europese Unie wil uitgebreide samenwerking met Afrika

17-03-2020

In Oktober dit jaar zal de 6de EU-Africa top plaatsvinden in Brussel. De EU wil in het licht van deze summit een uitgebreide samenwerking met de Afrikaanse Unie aangaan. Deze 'strategie' bestaat uit 5 delen, gebaseerd op de prioritieten die tijdens de 5de EU-AU summit van 2017 in Ivoorkust zijn vastgesteld, en die tijdens een high level meeting met Ursula von der Leyen in Ethiopië in februari dit jaar zijn aangescherpt.

 

De 5 pijlers van de strategie zijn:

  1. Een partnerschap voor een groene transitie en toegang tot energie
  2. Een partnerschap voor de digitale transformatie
  3. Een partnerschap voor duurzame groei en banen
  4. Een partnerschap voor vrede en bestuur
  5. Een partnerschap voor migratie en mobiliteit

 

Groene transitie

De eerste pijler richt zich veelal op de gebieden die ook in het Parijs akkoord zijn opgenomen, zoals verminderde uitstoot van emissies (met name CO2) en een klimaatbestendige toekomst. De nadruk ligt hierbij vooral op innovatie. Daarnaast is er aandacht voor de biodiversiteit en vele natuurlijke bronnen in Afrika en de bescherming daarvan. Ook wordt er een connectie gemaakt met de circulaire economie, met eerlijke waardeketens, en een slimme ontwikkeling van steden. Tot slot is voedselzekerheid een belangrijk onderdeel van deze samenwerking.

 

Digitale transitie 

Op het gebied van digitale transitie gaat de aandacht vooral uit naar investeringen en betrouwbare infrastructuur. Geschat wordt dat een toename van 10% van digitale dekking kan leiden tot een stijging van meer dan 1% van het Afrikaanse BBP. Hiermee kan de economie in alle sectoren van de Afrikaanse economie gestimuleerd worden.

 

Duurzame groei en banen

Het derde punt gaat vooral over economische groei en banen en kan globaal verdeeld worden in vier belangrijke onderwerpen: (a) de handel en duurzame investeringen in Afrika stimuleren; (b) het investeringsklimaat en het ondernemingsklimaat verbeteren; (c) de toegang tot kwalitatief goed onderwijs, vaardigheden, onderzoek, innovatie, gezondheid en sociale rechten vergroten; d) bevordering van de regionale en continentale economische integratie.

 

Het Afrikaanse continent is al jaren onze naaste buur met een diepgaande banden door de historie, nabijheid en gezamenlijke belangen. Ook zijn de EU en de lidstaten op al deze gebieden al jaren de belangrijkste partner. Op het veranderende wereldtoneel is het goed dat de aandacht hier extra op gevestigd wordt en dat dit partnerschap geïntensiveerd wordt.

 

Vrede en bestuur

De laatste twee partnerschappen zijn vooral politiek gezien relevant, al hebben die uiteindelijk natuurlijk ook effect op het bedrijfsleven. Handel gaat beter in een stabiel land met langdurige vrede en veiligheid. De EU wil de steun voor de vredesinspanning in Afrika aan passen en verdiepen door gestructureerder en strategischer samen te werken en de inspanningen te focussen op de regios waar dit het meest nodig is. Ook zoekt de EU samenwerking om goed bestuur, aandacht voor democratie en mensenrechten en gelijkheid te promoten en de rechtstaat te versterken.

 

Migratie en mobiliteit

Op het gebied van migratie erkend te EU dat er zowel uitdagingen als kansen liggen. Afrika heeft een jonge, steeds beter opgeleide bevolkingsgroep terwijl er in Europa juist een schaarste aan beschikbare mensen voor banen is. Sinds 2015 wordt al samengewerkt met de Afrikaanse Unie om mobiliteit te reguleren en de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen; met vooralsnog positieve resultaten. Deze samenwerking moet geïntensifieerd worden gebaseerd op gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit. 

 

Dat de Europese Commissie juist nu met deze strategie komt is voor het Nederlandse bedrijfsleven extra voordelig. De continentale afspraken zullen een positieve stimulans geven aan Nederlandse initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen, handel en de transities. Daarnaast hebben wij door middel van onze eigen strategie, die een paar maanden geleden uitkwam, al een beter beeld en meer overzicht voor waar specifiek voor het Nederlandse bedrijfsleven de meeste kansen liggen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.