Europese maatregelen om de Corona-pandemie te bestrijden

18-03-2020

Gisteren vergaderde de Europese Raad van Regeringsleiders over Corona. In die vergadering werden vooral een aantal voorstellen van de Europese Commissie bekrachtigd, omdat het terreinen betreft waar de lidstaten competent zijn. Zo werden de Richtlijnen van de Commissie voor het nemen van interne grensmaatregelen door de lidstaten aangenomen. Medicijnen en voedsel moeten via Green Lanes gewoon snel de grens over kunnen. De Europese Raad bekrachtigde verder dat de buitengrens van de EU voor 30 dagen dicht gaat voor niet essentiële reizen. Verder moet voor de export van medische goederen nu eerst een vergunning worden aangevraagd. Procurement van beschermende uitrusting zal door de Commissie nu in overleg met het bedrijfsleven worden gedaan. De Europese Raad heeft verder besloten om EU bedrijven te steunen om vaccins te ontwikkelen en op de markt te brengen. Tot slot stelde de Europese Raad dat zij ‘alles wat nodig is’ zal doen om de huidige crisis aan te pakken.

 

Daarnaast heeft de Raad van Ministers vandaag twee maatregelen genomen: Het Corona Response Investment Initiative van 37 mrd euro, dat gericht is op steun aan MKB en aan de gezondheidssector, is direct aangenomen. En er is besloten dat het Europese Solidariteitsfonds, dat bedoeld is voor steun aan lidstaten bij natuurrampen, ook voor Corona mag worden aangewend.

 

De verwachting is dat het pakket maatregelen dat de Nederlandse overheid gisteren heeft vastgesteld niet op obstakels zal stuiten vanuit het Europese staatssteunbeleid.

 

Het nieuwe Staatsteunkader van de Europese Commissie waarover wij gisteren berichten zal waarschijnlijk vrijdag worden vastgesteld.

 

De Europese Commissie heeft dagelijks afstemmingsoverleg met de ministers van Binnenlandse Zaken en van Gezondheid. De Commissie ondersteunt de lidstaten met aanbevelingen oor gezamenlijke actie en probeert gebrek aan coördinatie en tegenstrijdige beleidsmaatregelen van de lidstaten te voorkomen op de gebieden van transport, grenscontroles, gezondheid, Interne Markt en Handel.

 

Vanmorgen kwam ook de Transportraad virtueel bijeen. De Europese Transport ministers en Eurocommissaris Vălean bespraken de impact op de transportsector van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Veel landen binnen Schengen hebben al extra restricties aan de grenzen ingevoerd en ondanks pogingen van de Commissie om die zo beperkt mogelijk te houden is het waarschijnlijk dat deze maatregelen zullen blijven. Tijdens deze vergadering gaat het daarom voornamelijk over de manieren waarom landen ervoor kunnen zorgen dat goederen nog steeds zo veel mogelijk vervoerd kunnen worden. Zo zullen onder andere de “green lanes” die Ursula von der Leyen noemde besproken worden; deze moeten ervoor zorgen dat vervoer van essentiele goederen sneller gaat.

 

Vanuit Nederland is er – in een brief van MEP Vera Tax (PvdA) aandacht gevraagd voor de werkcondities van vrachtwagenchauffeurs. Doordat veel horeca aan de kant van de weg en beschermde parkeerplaatsen gesloten zijn om het virus tegen te gaan is het voor chauffeurs nu nog lastiger om een plek te vinden om te eten/slapen/douchen. Ook het onderwerp luchtvaart en de opschorting van de 80/20 regel voor vliegbewegingen zou besproken worden in de Transportraad.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.