Afrika strategie VNO-NCW en MKB Nederland loopt vooruit op die van EU

17-12-2019

De geopolitieke verhoudingen in de wereld verschuiven. Landen als China en India zijn steeds meer in opkomst terwijl de invloed van Europa verkleint, maar één van de grootste verschuivingen die de komende jaren zal plaatsvinden is de opkomst van Afrika.

 

Kansen kansen kansen

Als één van de grootste en grondstof rijkste continenten is de positie van Afrika op het moment een stuk kleiner dan die behoort te zijn. In de komende jaren zal naar verwachting de economie op het continent gigantisch toenemen- mede door de verwachte groei van de bevolking die zorgt voor een grotere beroepsbevolking (arbeid) en een grotere, welvarender middenklasse (markt).

 

Om deze groei de komende jaren in goede banen te leiden en te stimuleren zullen veel investeringen nodig zijn: in infrastructuur (wegen, elektriciteit, spoor), in digitalisering; in landbouw (Afrika heeft de meeste onontgonnen landbouwgrond maar heeft een efficiëntieslag nodig om aan de groeiende voedselvraag te kunnen voldoen).

Na China, India en de VS de grootste handelspartner in goederen (5%)

Gunstige positie Nederland

Het Nederlandse bedrijfsleven kan hier op aansluiten. Wij hebben al jaren aan kennis en ervaring met veel van deze onderwerpen en zijn ook al jaren een van de grootste handelspartners van het continent: na China, India en de VS de grootste handelspartner in goederen (5%) en na Frankrijk de grootste investeerder.

Ook zijn Europa en Afrika in gesprek om een Continentaal Free Trade Agreement af te sluiten. Hoewel het nog wel even duurt voor deze volledig in werking treedt, biedt het nu al kansen. Om ondernemers en bedrijven aan te moedigen naar Afrika te gaan is nu deze strategie uitgebracht. Hierin wordt onderzocht welke landen in Afrika voor Nederlanders het meest kansrijk zijn, welke kansen er precies liggen en wat de doelstellingen voor de komende jaren kunnen zijn.

Ook willen we een verdubbeling van het Afrikaanse aandeel in het Nederlandse handelsvolume.

Verdubbeling investeringen 

Wij willen in 2030 een verdubbeling van de investeringen in Afrika en een verdubbeling van de handel. Ook willen we een verdubbeling van het Afrikaanse aandeel in het Nederlandse handelsvolume. Om dat te bereiken moet onder andere het netwerk van het Nederlandse bedrijfsleven in Afrika vergroot worden en moeten we optimaal gebruik maken van de bestaande informatievoorzieningen. Ook moet er goed gekeken worden naar de toegang tot financiële middelen, met name voor het MKB.

 

Duurzaam ondernemen in Afrika

Tot slot wil Nederland extra inzetten op het bereiken van de Sustainable Development Goals. Een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Afrika is goed, maar dat moet dan wel op een goede manier gebeuren. De SDG’s moeten daarom centraal staan.

‘de meest belangrijke en meest urgente prioriteit’

Plannen vanuit Den Haag en Brussel in 2020

Vanuit de Tweede Kamer zal er een Task Force voor een verbeterde relatie met Afrika opgezet worden. Ook in Europa wordt er naar ons zuidelijk buurcontinent gekeken. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid – Jospeh Borrell- noemde de relatie met dit continent ‘de meest belangrijke en meest urgente prioriteit’. Hij zal daarom zelf ook werken aan een Afrika strategie en eind 2020 zal in Brussel een EU-Africa summit plaatsvinden.

 

Lees hier de Afrikastrategie van VNO-NCW en MKB-Nederland

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.