SDG voortgangsrapportage (2018): bedrijven op weg naar 2030

30-11-2018

Global Compact Netwerk Nederland heeft op 30 november, tijdens het event 'De bedrijfspraktijk en SDG's' bij de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), de SDG voortgangsrapportage 2018 'Bedrijven op weg naar 2030' gepubliceerd. Jan-Willem Scheijgrond, voorzitter van Global Compact Netwerk Nederland, overhandigde het eerste exemplaar aan gastspreker Lise Kingo, CEO van UN Global Compact uit New York, en Hugo von Meijenfeldt, SDG-coördinator vanuit het Rijk.

 

Over de 17 SDG's

Bedrijven aangesloten bij Global Compact Netwerk Nederland (GCNL) rapporteren jaarlijks wat en hoe zij bijdragen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG's). De 17 doelen vormen samen dé wereldagenda tot 2030 voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, energie, voedsel, armoede en gezondheid. Voorzitter Jan-Willem Scheijgrond: 'Steeds meer Nederlandse bedrijven omarmen de SDG's. Het aantal leden dat werk maakt van de SDG's is gestegen van 68% in 2016 naar 89% in 2017. De leden zijn onder meer bedrijven als Philips, Unilever, KLM, AkzoNobel maar ook mkb-bedrijven evenals ngo's, kennisinstellingen en gemeenten. De deelname van het Nederlands bedrijfsleven aan de duurzaamheidsdoelen groeit snel. We verwachten dat deze groei ook komende jaren doorzet. En dat is ook hoognodig als we de SDG's in 2030 gerealiseerd willen hebben'.

 

Impact SDG's vergroten

Uit het voortgangsrapport blijkt dat bedrijven aangeven het vaakst bij te dragen aan de SDG's 8 (eerlijk werk en economische groei), 13 (klimaatactie) en 12 (verantwoorde consumptie en productie). Ze zijn steeds actiever als het gaat om de realisatie van de SDG's. Desondanks is, zowel binnen als buiten Nederland, een grotere bijdrage nodig om de Sustainable Development Goals in 2030 te realiseren. Transities en doorbraakinnovaties zijn nodig op het gebied van klimaat- en energie, circulaire economie en digitalisering. Het betekent dat bedrijven wordt gevraagd hun bedrijfsstrategie in lijn te brengen met de SDG's en hun 'impact' te vergroten, ook via partnerschappen, met als doel een duurzame wereld.