Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree

29-03-2021

Hoe verbeteren onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheid en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entreestudenten op weg naar werk?

 

Via een sluitende aanpak worden jongeren die extra ondersteuning nodig hebben geholpen. Deze goede samenwerking draagt daadwerkelijk bij aan een grotere en duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt van entreestudenten. Dat is te lezen in deze handreiking, die ook handvatten biedt voor onderwijs en bedrijfsleven om samen de arbeidsmarktroute stevig vorm te geven.