NL Leert Door met inzet van sectoraal maatwerk

08-03-2021

Vanaf 15 maart is een subsidieregeling voor sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen beschikbaar. Hiermee kunnen zij binnen sectoren ondersteuning bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk door het kosteloos aanbieden van ontwikkeladviezen, begeleiding naar werk, scholing en EVC-procedures.

 

Activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn het geven van ontwikkeladvies, begeleiding naar ander werk, scholing of het verzorgen van een EVC-procedure. Een belangrijke voorwaarde is dat deze activiteiten kosteloos worden aangeboden. De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van sectoren, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen, O&O-fondsen en andere betrokkenen.
➤ Meer informatie over de subsidieregeling vind je in deze factsheet.

 

➤ De aanvraag kan vanaf 15 maart, 9.00 uur tot 26 april 2021, 17.00 uur worden ingediend via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

➤ Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Webinar
Op 5 maart organiseerden het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO een webinar over de tijdelijke subsidieregeling Nederland leert door met inzet van sectoraal maatwerk.
Kijk het webinar hier terug.