Nederland ontwikkelt duurzaam, vijfde nationale SDG-rapportage

19-05-2021

Opgesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), mede namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen, VNO-NCW, Global Compact Netwerk Nederland en MVO Nederland, Partos, NWO-WOTRO en NJR, de Nationale Jeugdraad.

 

In een gezamenlijke inleiding wordt een algemeen beeld geschetst van hoe Nederland ervoor staat volgens recent uitgekomen rapporten, vervolgens worden belangrijke ontwikkelingen en initiatieven van het afgelopen jaar uitgelicht. Tot slot worden de belangrijkste kansen en uitdagingen voor de toekomst benoemd. In de hoofdstukken daarna volgen de reflecties van de verschillende sectoren en organisaties: Rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en financiële instellingen, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, jongeren en het College voor de Rechten van de Mens. Deze geven een breed en kleurrijk beeld van hoe de SDG's in Nederland leven, hoe eraan gewerkt wordt en ook hoe het beter kan.