Kamerbrief over Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2020 en de Vierde Nationale SDG-rapportage

20-05-2020

Aanbiedingsbrief van de ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) met bijlagen:

 

- Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020

 

- Vierde Nederlandse SDG Rapportage Mei 2020 'Nederland Ontwikkelt Duurzaam'