Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

30-01-2012

In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 'Employee Benefits' uitgebracht, met verschillende aanpassingen t.o.v. de bestaande standaard, zoals het afschaffen van de 'corridor'-methode en de presentatie van wijzigingen in de (netto) pensioenverplichtingen.

Onder meer door inspanning van de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn in IAS 19R bepalingen opgenomen die een belangrijke invloed hebben op de verslaggeving over de Nederlandse pensioensituatie. Het gaat om bepalingen voor de classificatie van pensioenregelingen en voor de waardering van pensioenverplichtingen.

Daar de RJ nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze bepalingen en omdat het in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in RJ 271.101 is toegestaan om voor pensioenen IAS 19 toe te passen, waardoor IAS 19R feitelijk deel uitmaakt van de richtlijnen, heeft de RJ deze Handreiking uitgebracht.