CBS: Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2020

20-05-2020

Deze publicatie schetst de ontwikkeling van de brede welvaart en de duurzame-ontwikkelingsdoelen (SDG's) in Nederland in 2019. De grote invloed die COVID-19 en de daarmee verband houdende maatregelen op onze economie en de samenleving hebben, blijven in deze Monitor dan ook onbesproken. Dat betekent overigens niet dat het begrip brede welvaart niet van grote betekenis is wanneer wordt gekeken naar de maatschappelijke uitdagingen waarmee Nederland zich nu geconfronteerd ziet. Tal van aspecten die de kwaliteit van leven bepalen, worden meer dan voorheen in besluitvormingsprocedures betrokken. Het begrip brede welvaart en het behalen van de SDG's blijken daardoor relevanter dan ooit.

 

De huidige brede welvaart in Nederland wordt getoond aan de hand van acht thema's: welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu.