Afwegingskader evenementen (inzake corona)

11-03-2020

Het is belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken om het coronavirus in Nederland beheersbaar te houden. De afgelopen periode hebben zowel veiligheidsregio’s als ook rijkspartijen diverse vragen ontvangen hoe om te gaan met evenementen in relatie tot het virus. Dit heeft geresulteerd in dit ‘COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen’. Het kader is een hulpmiddel voor de besluitvorming door het bevoegd gezag over publieksevenementen. De afweging en het besluit vereist lokaal maatwerk, waarbij ook rekening wordt gehouden met (landelijke) impact.

Download het afwegingskader evenementen

Lees meer over