Actal: Veel extra regeldruk door amendementen accountantswet

10-02-2012

In een brief aan de Tweede Kamer stelt Actal dat twee amendementen die zijn ingediend op het wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep veel extra regeldruk met zich meebrengen.

Deze extra druk vloeit o.a. voort uit de verplichte roulatie van accountantskantoren en uit de voorgestelde scheiding tussen enerzijds advies- en assurancediensten en anderzijds controlediensten van de accountants.

De amendementen plaatsen een Nederlandse kop op aanstaande Europese regelgeving. Actal adviseert de amendementen daarom niet te steunen.