Jong Ondernemen: Ondernemen kun je leren

04-03-2021

Jongeren en kinderen ondernemender maken en hen helpen hun talenten te ontdekken. Dat is het doel van de stichting Jong Ondernemen. Niet omdat iedereen ondernemer moet worden, wel omdat creativiteit en flexibiliteit tegenwoordig van elke werkende worden gevraagd. De stichting werd dertig jaar geleden opgericht door onder meer VNO-NCW, dat nog steeds samenwerkingspartner is.

 

Vakantie-eiland runnen

Jong Ondernemen maakt lesprogramma’s voor het basisonderwijs tot en met hbo. ‘Op de basisschool duren de programma’s vier dagdelen. Leerlingen moeten dan bijvoorbeeld in teamverband een succesvol vakantie-eiland of eigen bedrijf runnen. Op de middelbare school, mbo, en hbo gaan de deelnemers een jaar lang aan de slag met een eigen bedrijfje. Een product of dienst bedenken, nadenken over het businessmodel en de financiering en vooral actief aan de slag gaan: geen theorie, maar praktijk. Aan het eind van ieder traject is er een groot afsluitend evenement’, vertelt Mariolein van der Plas, die sinds begin 2019 aan het roer staat van de stichting.

 

Arbeidsmarkt is in beweging

Volgens Van der Plas leren de deelnemers zo waar hun talenten liggen en ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken, doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit. ‘Dit zijn vaardigheden die niet alleen horen bij zelfstandigen, maar bij iedereen die aan het werk gaat. De arbeidsmarkt is in beweging, banen verdwijnen én ontstaan, de inhoud van het werk verandert en werkenden moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Niemand wordt meer opgeleid om veertig jaar bij hetzelfde bedrijf hetzelfde werk te doen.’

 

Belang en noodzaak

Jaarlijks nemen 120.000 kinderen en jongeren in Nederland deel aan een van de trajecten van Jong Ondernemen. Onderwijsinstellingen moeten hiervoor ruimte maken in hun lesprogramma. Van der Plas ziet enthousiasme bij schoolleiders en docenten. ‘De combinatie tussen bedrijfsleven en onderwijs is vandaag de dag logischer dan in de tijd van de oprichting. Het is mooi dat het onderwijs het belang en de noodzaak inziet van ondernemende vaardigheden. Onderzoek toont aan dat onze programma’s ook echt hun doel bereiken.’

 

Bijna een beetje jaloers

Is Van der Plas zelf ook een ondernemend type? ‘Ik heb een tijdje in Zweden gewoond en daar was ik betrokken bij een startup die deed in online giftcards. Het was hartstikke leuk om daar met een klein groepje mensen hard aan te werken. Mijn droom is om zelf ook nog eens de stap naar het ondernemerschap te zetten. Als ik zie hoe de middelbare scholieren en studenten na een jaar op het podium staan, hun product of dienst pitchen, een logo hebben gemaakt en partnerschappen met bedrijven hebben opgezet… Dan ben ik daar bijna een beetje jaloers op en denk: misschien had ik het ook wel gedurfd als ik dit op school had geleerd.’