Het project: Veiligheid Voorop

12-04-2021

‘De veiligheidscultuur – van de boardroom tot de werkvloer – verbeteren bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en daarmee de veiligheidsprestaties. Zonder dat waardevolle inzichten blijven hangen in een bureaulade.’ Zo omschrijft Nils Bosma het doel van Veiligheid Voorop. Als voorzitter van de werkgroep Externe Veiligheid vertegenwoordigt hij VNO-NCW en MKB-Nederland bij dit programma. Ook beleidssecretaris Jan Bessembinders is er in het kader van zijn portefeuille omgevingsveiligheid bij betrokken.

 

Bedrijfsleven aan zet

Incidenten bij Chemie-pack (2011) en Odfjell (2012) waren voor de industrie een wake-up call om de veiligheidsprestaties in de sector te verbeteren. Met Veiligheid Voorop pakten VNO-NCW en MKB-Nederland samen met brancheorganisaties de uitdaging op om het vertrouwen van de burger en overheid te herwinnen. In het programma wisselen driehonderd bedrijven in de (petro)chemie best practices uit.

Bosma, in het dagelijks leven General Manager HSSE External Affairs bij Shell: ‘Vaak hebben brancheverenigingen mooie handreikingen. Maar als je dan kijkt wie er echt iets mee doet, dan kan dat beter. Daarom zitten bij Veiligheid Voorop juist gebruikers die de inzichten zelf kunnen toepassen. Het vehikel daarvoor zijn de zes regionale veiligheidsnetwerken en de achttien aangesloten brancheorganisaties en vakverenigingen.’

 

Kennis en tools

Deelnemende bedrijven verbeteren samen hun veiligheidscultuur en -prestaties. Bijvoorbeeld met een opleiding betrokken leiderschap. Daar leert de leiding van productiebedrijven Europese en nationale veiligheidsrichtlijnen toepassen en veiligheid uitdragen. Veiligheid Voorop formuleerde ook tips voor afnemers en leveranciers om elkaar aan te spreken op veiligheidsgedrag. Verder zijn er tools ontwikkeld zoals een selfassessment waarmee bedrijven periodiek hun veiligheidsbeheersysteem kunnen toetsen. De jaarlijkse Veiligheidsdag staat in het teken van een inhoudelijk thema, zoals bijvoorbeeld psychologische veiligheid, een voorwaarde om te leren van fouten. Die dag is natuurlijk ook een goede gelegenheid om te netwerken.

 

Voor en door bedrijven

Bosma benadrukt dat Veiligheid Voorop voor en door bedrijven is. ‘Het programma fungeert ook als aanspreekpunt voor de overheid. Het is een voorbeeld hoe je met steun van VNO-NCW en MKB-Nederland als branches en bedrijven kunt samenwerken. Daarnaast zijn we ook het portaal voor Safety Delta Nederland waarin bedrijfsleven, overheid en wetenschap samen toewerken naar een ambitieuze veiligheidsdoelstelling in 2030.’

 

Steeds veiliger

Veiligheid Voorop geeft tot slot input voor de jaarlijkse Staat van de Veiligheid voor de Tweede Kamer. Sinds 2011 is er veel verbeterd, al vlakt dat recentelijk wat af. ‘Dat betekent dat we op bepaalde thema’s veel hebben gerealiseerd. We staan nu op het punt om nieuwe thema’s op te pakken voor de volgende stappen.’

 

Meer weten? Neem contact op met Jan Bessembinders