Global Compact Netwerk Nederland: bedrijven werken aan verduurzaming

20-05-2021

Global Compact Netwerk Nederland is een netwerk van bedrijven die veel waarde hechten aan principes rond mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. ‘Het lidmaatschap is een concrete manier om als bedrijf aan de slag te gaan met duurzaamheid in brede zin: van groene duurzaamheid tot inclusiviteit en het aanpakken van sociale ongelijkheden. Je krijgt toegang tot kennis en een netwerk dat je verder helpt.’ Dat zegt executive director Linda van Beek, die ook beleidssecretaris is bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Leren van elkaar

Organisaties die zich committeren aan tien duurzaamheidsprincipes en positieve invloed willen hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s, kunnen lid worden van het UN Global Compact. Nederlandse leden hebben met ondersteuning van VNO-NCW en MKB-Nederland een netwerk opgericht om van elkaar te leren. Dat bestaat nu uit 220 leden, van multinationals tot mkb’ers en startups die duurzamer willen ondernemen, en er komen er steeds meer bij. De enige voorwaarde is dat ze jaarlijks de voortgang rapporteren.

 

Vertaling naar Nederlandse context

Van Beek, die deze functie sinds twee jaar heeft, zorgt ervoor dat programma’s van UN Global Compact een vertaling krijgen naar de Nederlandse context. Zoals het ‘impact initiative’, dat een boost moeten geven aan duurzaamheidsdoelen waarbij we achterlopen. ‘Onze leden krijgen allerlei workshops en informatie om daarmee aan de slag te gaan.’ Ze coördineerde ook samen met VNO-NCW en MKB-Nederland de bedrijfslevenparagraaf van de nationale SDG-rapportage die onlangs gepresenteerd werd. En op de UN Global Compact Leaders Summit in juni organiseert ze een deelsessie over stakeholderbetrokkenheid.

 

Duurzaamheidsactiviteiten

Activiteiten van Global Compact Netwerk Nederland zijn onder meer rondetafelbijeenkomsten en webinars op het gebied van mensenrechten. ‘Zo kunnen bedrijven zich voorbereiden op de nationale of Europese due diligence-wetgeving die er misschien aankomt: risico’s inschatten en daarop anticiperen. Verder is er de SDG-ambitie om duurzaamheidsdoelen concreter te maken. Je hoeft als bedrijf niet alle doelen tegelijk aan te pakken, maar kunt nagaan waar je impact het grootst is en opdat gebied verbeteringen doorvoeren. Er is bijvoorbeeld een apart programma over SDG 5, gendergelijkheid.’

Van Beek is ook erg enthousiast over het Young Professionals Program, dat bedrijven in staat stelt jonge medewerkers af te vaardigen die samen een jaar lang aan een SDG-project werken. Denk bijvoorbeeld aan tiny forests bij bedrijven of het betrekken van stakeholders in het mkb bij SDG’s.

 

Wind mee

Van Beek juicht het toe dat duurzaamheid niet alleen een zaak van de overheid is. ‘Het is ook een beweging van onderop, vanuit bedrijven. Ook de middellangetermijnvisie van VNO-NCW en MKB-Nederland die brede welvaart centraal zet, zorgt dat het niet alleen meer iets is voor een select groepje bedrijven.  Verduurzaming is mainstream geworden en gaat steeds meer overal in organisaties leven.’

 

Meer weten over Global Compact Netwerk Nederland? Neem contact op met Linda van Beek.