VNO-NCW Midden: Stimuleer circulaire economie!

10-09-2015

'De overheid zou een snelle doorgroei naar een circulaire economie moeten bevorderen met ondersteunend en faciliterend beleid' concluderen meer dan twintig ceo's van Nederlandse multinationals en mkb-bedrijven na overleg met Hans de Boer eind augustus. Ik ben het daar helemaal mee eens, zeker als je kijkt naar de cijfers. Een circulaire economie kan volgens een door TNO uitgevoerde studie (juni 2013) Nederland jaarlijks 7 miljard euro omzet en 54 duizend banen opleveren. Grote economische en maatschappelijke kansen dus, daarover is iedereen het eens. De uitdaging die wij in de regio willen aangaan is om veel van deze banen en omzet in onze provincies te laten landen. Maar daarvoor is nog veel werk te verzetten.

De denkprocessen over de circulaire economie beïnvloeden op dit moment al de ontwikkeling en vernieuwing van bedrijfs- en verdienmodellen, productieprocessen, ketenrelaties en bijvoorbeeld ook materiaalkeuzes die bij het ontwikkelen van producten gemaakt moeten worden. Daarnaast heeft circulair denken ook invloed op aspecten als regelgeving, belastingsystematiek en op relaties tussen klanten en leveranciers. Voor de overgang naar een circulaire economie is daarom intensieve samenwerking tussen gemeenten, provincies bedrijfsleven en kennisinstellingen nodig. Wij merken in ons werkgebied veel welwillendheid bij het onderwerp; de triple-helix partners weten elkaar te vinden, maar voor concrete stappen richting circulaire economie blijft er nog veel om over na te denken en uit te werken. Dat gaat niet vanzelf. VNO-NCW Midden werkt samen met uiteenlopende partijen als kIEMT, Honours Academy van de Radboud Universiteit en UNETO-VNI aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid (energiebesparing met MKB Energy CheckUp, Clean Tech regio). Wij zijn partner en uitvoerder van een regionale pilot, die gaat over het analyseren van grondstofketens bij Auping, SolidPack en Interface en er loopt een onderzoekstraject waarbij de kansen van de circulaire economie voor de maakindustrie en de economie en werkgelegenheid in beeld worden gebracht. Dit alles met financiering van Brussel, provincie of regio.

De duurzame doelen in ons deel van Nederland zijn ambitieus, maar het is mijn overtuiging dat we met onze gebundelde kracht in het ontwikkelen van de circulaire expertise een positie op de Haagse duurzaamheidsagenda kunnen claimen, waar politiek en ministeries zwaar inzetten op een circulaire economie. Circulair samenwerken loont!

Jacco Vonhof, voorzitter VNO-NCW Midden

Dit artikel komt uit de print Forum