Nieuwe Sustainable Development Goals ambitieus en veelomvattend

24-09-2015

Komend weekeinde stellen de VN nieuwe Sustainable Development Goals voor 2030 vast. Het zijn de opvolgers van de Millennium Development Goals uit 2000, waarvan de termijn dit jaar afloopt. Secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, wil deze keer terecht het bedrijfsleven meer betrekken bij deze doelstellingen. Paul Polman (CEO Unilever) was de afgelopen jaren lid van de adviescommissie voor Ban Ki Moon.

De acht Millenniumdoelen voor een betere wereld uit 2000 zijn niet allemaal gehaald, alhoewel er veel vooruitgang is geboekt. Al in 2005 benadrukte Ban Ki Moon het belang van het bedrijfsleven voor de Millenniumdoelen. De zeventien nieuwe doelen (met 169 specifieke targets) zijn zeer ambitieus (onder andere beëindigen van de armoede overal ter wereld, geen honger in de wereld, gendergelijkheid), veelomvattend en geven veel gewicht aan de rol van het bedrijfsleven. Ze zijn ook niet meer uitsluitend gericht op de situatie in ontwikkelingslanden, maar gelden wereldwijd.

Dat het bedrijfsleven nu door de VN expliciet wordt betrokken, wil niet zeggen dat het tot nu toe stil heeft gezeten. In Nederland heeft het ICC het Business Charter for Sustainable Development opgericht met acht richtsnoeren hoe bedrijven duurzaamheid tot het hart van hun operatie kunnen maken. Diverse Nederlandse bedrijven zetten zich in voor een doelstelling en hebben een charter for sustainable goals in het leven geroepen.

Het is belangrijk dat de potentie van het bedrijfsleven nu ook formeel wordt erkend. Dat kan uitgewerkt worden in deelname in projecten, maar ook door het wegnemen van handelsbarrières. Het ambitieniveau van de nieuwe doelstellingen vraagt erom dat alle partijen – overheden, ngo’s en bedrijfsleven – nu gaan samenwerken.