Kapot bezuinigd?! In de zorg wordt juist méér geïnvesteerd

20-12-2022

‘Ze bezuinigen de zorg kapot.’ Het is een populaire kreet die veel weerklank vindt. Maar wie in de cijfers duikt, ziet iets heel anders. Er gaat juist elk jaar méér geld naar de zorg. Hooguit wordt gepoogd de groei van de kosten enigszins in toom te houden.

 

We geven steeds meer geld uit aan zorg

Van alles wat we gezamenlijk verdienen, geven we de laatste jaren steeds meer uit aan zorg. Een berg geld zelfs, zeker in absolute getallen. Kijk maar:

Bron: CBS Infographic: Maren Bruin

Ter vergelijking: aan onderwijs werd in 2020 zo’n 49,6 miljard euro uitgegeven.

 

De zorgkosten lopen alleen maar verder op

Nederlanders worden niet alleen gemiddeld steeds ouder, het aandeel oudere Nederlanders in onze bevolking groeit ook (vergrijzing). Hoe meer ouderen er zijn en hoe ouder die worden, hoe meer zorg er nodig is. Dat kost uiteraard geld. 

Aantal Nederlanders ouder dan 65 jaar
Aantal Nederlanders ouder dan 65 jaar
Bron: WRR Infographic: Maren Bruin

Meer zorg betekent ook meer zorgpersoneel

Voor al die extra zorg hebben we meer geld nodig en meer mensen. Als we op de huidige voet doorgaan, werkt straks één derde van onze beroepsbevolking in de zorg. Dat kan natuurlijk niet, want zoveel mensen zijn er gewoonweg niet voor te vinden. We zullen dus slimme oplossingen moeten bedenken om alle zorg met minder mensen te verlenen.

 

 

Bron: WRR Infographic: Maren Bruin

Nu in actie komen dus!

Om straks meer zorg met minder mensen te kunnen verlenen én de zorg betaalbaar te houden, is nu actie nodig. Bijvoorbeeld door nu al te werken aan zulke slimme oplossingen zoals digitalisering en meer inzet van robots. Want zeg nou eerlijk: niemand wil toch dat de zorg per Nederlander* straks meer dan 16.000 euro kost?

 

*Onder de kosten van zorg per Nederland wordt verstaan: het totaal van de nominale premie voor ziektekosten, de inkomensafhankelijke bijdrage die werkgevers betalen, de bijdrage uit belastingen en andere premies.

Bronnen: CBS, WRR Infographic: Maren Bruin

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.