8 redenen waarom CETA een aanwinst is voor Nederlandse bedrijven

21-09-2017

Vandaag is het dan zo ver:  het handelsakkoord met Canada (CETA) treedt in werking. Of nou ja, gedeeltelijk dan. Maar eh…, wat hebben we daar nu eigenlijk aan? 8 voordelen die bedrijven die handel (willen) drijven met Canada vanaf vandaag hebben. Zeg daar maar eens 'nee' tegen.

 

Voordeel #1

Bijna alle onderlinge importheffingen zijn afgeschaft

CETA (voluit: Comprehensive Economic and Trade Agreement) zorgt voor de afschaffing van 98 procent van de Canadese importtarieven op Europese producten. Nederlandse producenten van bijvoorbeeld elektronische apparaten, sierbloemen, fietsen, kaas en koekjes kunnen hierdoor goedkoper exporteren naar Canada. Daarnaast schaft de EU de meeste van Europese importtarieven op Canadese producten af. Zalm, machines en andere Canadese producten worden daardoor goedkoper in Nederland. Al zijn er wel een paar beschermende constructies die economisch kwetsbare sectoren (kaas, sommige soorten vlees) in beide blokken ontzien.

 

Wat levert CETA nog meer op?Behalve meer handel, levert CETA ook welvaartsgroei op. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de welvaart van de EU door CETA zal stijgen met een bedrag tussen de 3 miljard en 13 miljard euro. Omdat Nederland veel handelt, komt een groot deel hiervan ten goede aan Nederland.
Overigens exporteerde Nederland in 2016 voor 4,4 miljard euro naar Canada, en importeerde ons land voor 3,1 miljard euro uit Canada. Onze top-3 van exportproducten naar Canada bestaat uit minerale brandstoffen (1,4 miljard euro), diensten (vooral mijnbouw en maritiem, 1,3 miljard euro) en machines en elektronica (400 miljoen euro).
Bron: Europese Unie

Voordeel #2

Meer exportmogelijkheden voor Nederlandse boeren en voedingsbedrijven

Canada schrapt ruim 90 procent van haar landbouwtarieven binnen CETA. En dat is goed nieuws voor Nederland dat binnen Europa de zesde exporteur naar Canada is. De Nederlandse exporteurs van zaden en van bloembollen zullen hier zeker profiteren: respectievelijk 87 en 99 procent van de Canadese import van deze producten is afkomstig van Nederlandse bedrijven. Datzelfde geldt voor de kaasexport naar Canada. Die was beperkt door een door de WTO toegestane quotumregeling. Zo mocht Nederland maximaal 12 miljoen kilo kaas naar Canada exporteren. Op alles wat meer werd uitgevoerd, kreeg een heffing van 227 procent. Daardoor was Nederlandse kaas buitensporig duur. Die quota worden nu verruimd.

De EU houdt overigens wel het recht om bodemprijzen vast te stellen voor Canadese seizoensgebonden groente en fruit ter bescherming van ook de eigen – dus ook de Nederlandse – telers. En alle Canadese producten moeten natuurlijk voldoen aan de Europese standaarden voor voedselveiligheid.

 

Voordeel #3

Canadese dienstenmarkt gaat open voor Nederlandse bedrijven

Diensten worden een steeds belangrijker exportproduct voor Nederland. Nu Canada met CETA de markt opent voor Europese dienstverleners, kunnen ook de Nederlandse – denk aan architecten en ingenieurs – gemakkelijker hun diensten aanbieden in dat land. Nederlandse dienstverleners krijgen nu in Canada dezelfde behandeling als hun Canadese collega’s.

 

Voordeel #4 

Nederlandse bedrijven kunnen meedingen naar overheidscontracten

Dankzij CETA kunnen nu ook Europese bedrijven opdrachten van de Canadese overheid krijgen. Een Nederlands bouwbedrijf kan bijvoorbeeld meedoen aan de aanbesteding voor de aanleg van een vliegveld in Canada. Of kantoorartikelen leveren aan een Canadese gemeente. Verder liberaliseert Canada met name de maritieme sector, een belangrijke Nederlandse bedrijfstak in het buitenland. Aanbestedingen voor dregwerkzaamheden, vervoer van lege containers en feederdiensten op de route tussen de belangrijke havens van Halifax en Montreal worden opengesteld voor Europese bedrijven.

 

Voordeel #5

Nederlandse merken, onderzoek en creatieve uitingen voortaan beschermd

Nederlandse innovaties, copyrights en merken krijgen door CETA dezelfde bescherming in Canada als in de EU. Belangrijk is vooral dat Canada zijn copyrightregelgeving harmoniseert met de internationale standaarden. Dat beschermt de Nederlandse creatieve industrie, ook als de verspreiding via digitale weg gebeurt. Het verdrag regelt daarnaast de bescherming van farmaceutische rechten. En het beschermt 143 voedingsproducten en dranken die een geografische bescherming genieten, zoals Goudse of Edammer kaas.

 

Voordeel #6

Nederlanders kunnen makkelijker werken in Canada (en omgekeerd)

Nu Canada de Nederlandse diploma’s erkent, wordt het makkelijker om een baan te vinden in dat land. Ook versoepelen de regels om tijdelijk in Canada te verblijven. Zo kan een Nederlandse monteur door CETA makkelijker naar Canada om machines van een Nederlandse fabrikant te repareren. Dit is vooral een voordeel voor het mkb, dat doorgaans niet in staat is om er permanente vestigingen in Canada op na te houden die service kunnen verlenen.

 

Voordeel #7

Investeren in Canada is eenvoudiger

Het is vanaf vandaag gemakkelijker voor een Nederlands bedrijf om (aandelen in) een Canadees bedrijf te kopen en om een nieuwe fabriek in Canada te openen. De drempel waarbij een buitenlandse investeerder een speciaal onderzoek moet ondergaan, wordt voor Europese bedrijven verhoogd van 354 miljoen Canadese dollars (ruim 247 miljoen euro) naar 1,5 miljard dollar (zo’n 1,4 miljard euro).

 

Voordeel #8

Canada schrapt extra testverplichtingen voor Europese producten

Fabrikanten die producten zoals machines en elektronica, willen exporteren naar Canada, moesten nog vaak een aparte Canadese test laten uitvoeren. Ook als het product al was goedgekeurd voor de Europese markt. Dit zorgde voor extra kosten en bureaucratie. Maar vanaf vandaag is die Canadese test niet meer nodig. Met name voor het midden- en kleinbedrijf kan de afschaffing van zulke regels weleens een stimulans zijn om te exporteren.

 

Wat het (nog) niet ‘doet’ aan CETA:

Sommige afspraken in CETA kunnen pas in werking treden als alle EU-lidstaten het akkoord hebben geratificeerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afspraken over investeringsbescherming en de beslechting van geschillen tussen investeerders en overheden.

Meer weten over de voor- en nadelen van CETA? Kijk dan hier voor de voor- en nadelen.