Europa

De Europese Unie (EU) is een samenwerking van 27 landen. Het is een van de drie grootste economische machten ter wereld, samen met China en de Verenigde Staten (VS). Dankzij de EU staan we sterk in een wereld die steeds instabieler en vijandiger wordt. Door afspraken tussen de 27 leden is de handel binnen de EU heel makkelijk. Dat stat bekend als de interne markt. Maar er zijn ook regels om handel met landen buiten de EU te verbeteren. De EU gaat niet alleen over zakelijke afspraken, maar ook over ideeën (waarden) zoals democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. Deze ideeën zorgen voor een open maatschappij waar creativiteit en vernieuwing (innovatie) mogelijk is. Dit is goed voor bedrijven.

Economie Europa

Nederlandse bedrijven hebben veel aan een sterke Europese Unie. De vrije Europese markt van personen, goederen, diensten, kapitaal en kennis (de ‘interne markt’) betekent dat handel heel makkelijk is. Binnen de EU gelden bijvoorbeeld overal dezelfde regels voor veilige producten. Dat scheelt bedrijven veel administratie. Het bedrijf hoeft dan niet in het ene land aan heel andere eisen te voldoen dan in het andere land. De Europese vrije markt heeft al zeker 800 miljard euro extra welvaart opgeleverd.

Kansen

Er liggen binnen de interne markt nog meer kansen voor bedrijven, bijvoorbeeld voor diensten. Daarvoor moeten wel regels worden aangepast. Bedrijven in de uitzendbranche, beveiliging en gezondheidszorg kunnen dan ook makkelijker in andere Europese landen aan de slag. Er zijn ook kansen voor werkenden. Die kunnen bijvoorbeeld makkelijk een tijdje in een ander Europees land gaan werken (arbeidsmigratie). Ook is belasting betalen in de Europese Unie (btw-heffing) nog ingewikkeld als je in het buitenland verkoopt en er kan gewerkt worden aan betere transport en infrastructuur.

 

Defensie en grondstoffen 

Defensie en grondstoffen

Op het vlak van defensie vinden werkgevers dat de EU minder afhankelijk moet worden van de VS en van de NAVO. Het Europese bedrijfsleven kan daarbij helpen. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, werd duidelijk dat we voor gas extreem afhankelijk waren van Rusland. Voor bepaalde grondstoffen is de EU volledig afhankelijk van China. Zulke afhankelijkheden van één land maken Europa kwetsbaar. Daarom wil de EU open strategische autonomie. Dat wil zeggen dat je ervoor zorgt dat je op bepaalde economische terreinen onafhankelijk bent.

 

Europese lobby

Met nieuwe technologieën kunnen we de problemen van onze tijd aanpakken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en mobiliteit. In Europa willen we niet dat de staat de technologie helemaal beheerst, zoals in China, maar we willen ook niet dat enkele ‘technologie-reuzen’ (Google of Facebook) alle touwtjes in handen hebben zoals in Amerika. Europa wil een eigen manier van digitalisering met veel aandacht voor privacy, veiligheid en eerlijke concurrentie.

Migratie

Het is belangrijk dat de buitengrenzen van Europa goed worden beschermd, want er komen nu veel illegale migranten naar Europa toe. Werkgeversorganisaties vinden dat er anders over migratie moet worden nagedacht: de EU en Afrika moeten afspraken gaan maken over legale migratie vanuit Afrika. Voor hoogopgeleide kenniswerkers van buiten de EU moet het makkelijker worden om in heel Europa te werken. Zulke kenniswerkers helpen om de innovatie en de economie in Europa te versterken. Hiervoor moeten regels (‘Blue Card’-richtlijn) worden verbeterd.

In Brussel

Werkgevers hebben in Brussel contact met de Europese overheid: de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie. In Brussel wordt door VNO-NCW en MKB-Nederland samengewerkt met de Europese werkgeversorganisaties BusinessEurope, SMEunited en Eurocommerce.

Lees meer
Brochure
29-05-2024
EU-agenda voor het mkb 2024-2029
Mkb-beleid dient een wezenlijk, concreet en geïntegreerd onderdeel te zijn van alle relevante Europese beleidsterreinen. Er moet daarom een brede Europese mkb-agenda komen. In deze notitie doen wij concrete suggesties voor bouwstenen van een breed mkb-beleid.