Zzp'er of werknemer? Werkgever wil duidelijkheid

01-12-2023

Zelfstandig aan de slag als zzp'er of in loondienst? Het lijkt een gemakkelijke keuze, maar de praktijk is weerbarstiger. Het is belangrijk voor alle betrokkenen dat duidelijk is of iemand als zzp'er in een bedrijf werkt of als werknemer. Om dat goed te regelen, ligt er nu een concept wetsvoorstel. Juist daarin ontbreekt volgens mij die zo gewenste duidelijkheid.

 

Zzp'er bij een bedrijf 

Zo zou de nieuwe wet duidelijk moeten maken wanneer iemand als medewerker gezien wordt. Dat doet het wetvoorstel alleen niet. Werk je als zzp’er namelijk bij een bedrijf en word je aangestuurd door iemand van het bedrijf en doe jij werk vergelijkbaar met dat van werknemers, dan wordt dát als een sterke aanwijzing gezien dat je in dienst bent en niet zelfstandig.

 

Overleggen met de manager 

Waar ligt dan precies de grens? Hoe gaan we dat überhaupt controleren? Ik zie om me heen genoeg zzp’ers hun eigen werk doen maar uiteraard óók overleggen met en luisteren naar de afdelingschef of de manager. Want hoe kan diegene anders een goede dienst of naar tevredenheid een product afleveren?

 

Onrust bij alle betrokkenen 

Het nieuwe voorstel zorgt juist alleen maar voor onrust bij zelfstandigen én opdrachtgevers. De consequenties van 'ineens' toch als medewerker gezien te worden zijn voor werkgevers immers groot. Is het werkelijk de bedoeling dat geen werkgever nog een zpp'er durft in te huren omdat die straks ineens toch medewerker blijkt?

 

Misstanden uitwieden

Zijn er dan geen goede punten? Jawel, die zijn er zeker. Zo moet onder een uurloon van 32,24 euro een 'bewijslast van zelfstandigheid' gaan gelden voor de werkgever. Oftewel, wie dat bedrag of minder verdient, is in loondienst, behalve als het bedrijf kan bewijzen dat het om zzp'ers gaat. Ik denk dat je daarmee wel de meeste misstanden en schrijnende gevallen eruit wiedt. Denk aan de maaltijdbezorgers waar het lang onduidelijk was of zij als zzp'er of in loondienst werkten.

 

Zelfstandig ondernemerschap 

Op meer punten is het wetsvoorstel in lijn met het advies dat de sociale partners eerder gaven en daarmee een prima stap op weg naar wetgeving rond zelfstandig ondernemerschap. Maar waar het voorstel leidt tot onduidelijkheid bij zzp'ers en opdrachtgevers moet het echt worden aangepast. Steeds complexere wetgeving die op de werkvloer leidt tot discussie en onzekerheid, daar is niemand bij gebaat.

 

 

Ton Schoenmaeckers

Strategisch beleidsadviseur arbeidsverhoudingen