'Zzp'er verdient moderne maatwerk-verzekering'

03-03-2020

Na het pensioenakkoord van juni vorig jaar is er alweer een succes te melden in de polder: de Stichting van de Arbeid is akkoord over de verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Polderen staat vaak symbool voor lang praten en in het midden uitkomen. Een beetje van dit, een beetje van dat. Geen één verliezer, geen één winnaar. Deze keer ging het anders.

 

Maatwerk voor zzp'er

We hebben als werkgevers en vakbonden de zzp-organisaties betrokken bij het overleg, zowel in de delegaties van werkgevers als werknemers als via apart georganiseerde overleggen. De uitkomst is geen one size fits all compromis, maar juist een moderne maatwerkoplossing, die recht doet aan de diversiteit die er is onder zelfstandigen.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er komt een standaardmodel arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel die publiek wordt uitgevoerd. Iedere zelfstandige kan die naar believen uitbreiden en aanpassen. Verdien je meer, dan betaal je meer premie en krijg je meer uitkering. Wil je een hoger eigen risico, dan wordt je premie lager. Wil je je liever bij een private verzekeraar verzekeren, dan kan dat ook, als de premie een zelfde niveau heeft. Als je maar niet onverzekerd rondloopt.

 

Draagvlak

Voor dit moderne meerkeuzestelsel is een breed draagvlak, ook bij de vakbonden en zelfstandigenorganisaties. Voortbouwend op de positieve vibe van het pensioenakkoord hebben ook oppositiepartijen GroenLinks en PvdA hun steun gegeven.

 

Betrokken

De kritiek op het voorstel komt vooral van mensen die principieel tegen een verplichte verzekering zijn, of mensen die menen dat werkgeversorganisaties en vakbonden zich hier niet mee hadden moeten bemoeien. Dat die verplichte verzekering er komt, is een gepasseerd station. En werkgevers zijn wel degelijk zeer betrokken; ook zij zien liever dat zzp'ers geen onverantwoorde risico's lopen.

 

Wetgeving Aov

We gaan ervan uit dat de kern van dit advies de basis wordt van de wetgeving die minister Koolmees gaat voorbereiden. Met een paar jaar zou het wetsvoorstel in werking moeten treden en zijn zzp'ers, net als werknemers, beschermd tegen verlies van inkomen.

 

Alfred van Delft

Beleidssecretaris sociale zaken