WBSO: Innoverend Nederland moet weer op twee gezonde benen lopen

21-06-2019

Het is reden voor een feestje: de WBSO bestaat 25 jaar. De fiscale regeling, bestemd voor bedrijven die werken aan nieuwe technologische ontwikkelingen, is in al die jaren een fantastische manier gebleken om te innoveren. Dat laat een recente evaluatie ook maar weer zien. En nee, niet zoals vaak wordt gedacht alleen voor grote bedrijven. Want maar liefst 97 procent van aanvragers is afkomstig uit het mkb.

 

Stabiele factor

Dat is ook wat de WBSO zo mooi maakt. Iedere ondernemer, ongeachte grootte, sector of technologie, wordt zo gestimuleerd om te innoveren. Of je nou een kunststofbloempottenfabriek bent in Tilburg, een hightechbedrijf in Eindhoven, of een AI-startup in Amsterdam. Een ander pluspunt: waar het in het innovatiebeleid doorgaans een komen en gaan is van regelingen, is de WBSO een stabiele factor. Ondernemers kunnen erop rekenen waardoor de regeling echt een rol speelt in investeringsbeslissingen van ondernemers.

 

Specifiek beleid

Naast een stevige basis voor alle innovatieve ondernemers is het echter ook zaak om gericht beleid te voeren. Specifiek beleid, zoals dat in vaktermen heet. Willen we als land een deuk in een pakje boter slaan op het gebied van AI of de energietransitie dan zullen we daar focus op moeten leggen en publiek en privaat in moeten investeren. Sommige 'kenners' pleiten daarom voor het verschuiven van middelen van de WBSO naar meer specifiek beleid. Recent waren in de Tweede Kamer ook weer dit soort geluiden te horen.

 

Verkeerde discussie

Ik vind dat de verkeerde discussie. Stel, je loopt kreupel en besluit naar de huisarts te gaan. Dan begint die toch ook niet te sleutelen aan je gezonde been?
Het gezonde been is volgens mij de WBSO. Het kreupele been zit in het specifieke beleid. Daar investeren we te weinig in én we brengen er geen enkele focus in. Wat mij betreft zijn er twee ingrepen nodig in ons kreupele been. We moeten de weinige euro’s die we er in stoppen niet versnipperen. Recent nog hebben we een oproep gedaan om veel meer samenhang te brengen tussen de NWA en het nieuwe topsectorenbeleid.

 

Extra investeren

Én we moeten extra investeren om zo bijvoorbeeld AI naar een hoger plan te tillen. Dat kan ook, omdat de Nederlandse overheid slechts een bescheiden middenpositie inneemt als het gaat om investeren in innovatie. Het geld niet anders verdelen, maar méér geld naar innovatie dus. Zodat innoverend Nederland gewoon weer op twee gezonde benen kan lopen.

 

Thomas Grosfeld
Beleidssecretaris innovatie