Voorkomen stagediscriminatie zaak van student, school en werkgever

29-04-2022

Solliciteren voor een stageplek, dat is zo’n moment in je leven dat je niet snel vergeet. Valt mijn brief op, voldoet m’n cv? Je wilt een kans krijgen bij dat bedrijf dat je al een tijdje op het oog hebt. Voor bedrijven is het óók spannend. Wie haal je binnen? Past deze persoon in jouw bedrijf? Is dit het toptalent dat lang bij je blijft of is het alleen voor de stageperiode?

 

Stagediscriminatie uitbannen 

Het is duidelijk dat zo’n proces goed moet verlopen en dat niemand daarbij mag worden achtergesteld of uitgesloten op basis van bijvoorbeeld huidskleur, achtergrond of geloof. Volgens Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) gebeurt dat nu nog te vaak. Hij vindt daarom dat scholen een vast aantal stages moeten afspreken met bedrijven, zonder naar kandidaten te kijken. Ik snap dat hij dit voorstelt om stagediscriminatie uit te bannen, toch is dit niet de oplossing.

 

Selecteren op vaardigheden

Stages zijn een match tussen bedrijf en student en beide partijen moeten daar gelukkig van worden. Dus zal er selectie zijn. Uiteraard niet op basis van achternaam of afkomst, maar op vaardigheden en cultuur van het leerbedrijf. Werkgevers weten wat ze bieden en welke diploma’s daarvoor nodig zijn. Door een goed contact tussen de school en het leerbedrijf, krijgt de student de juiste informatie over de stageplek en kan de werkgever de best passende stagiair vinden.

 

Neem keuzevrijheid stagiair niet weg 

Het gaat dus juist om dit samenspel van school, werkgever en student. Als een school vaste plekken afspreekt en daar willekeurig studenten plaatst, vinken ze alleen maar stageplekken af. Je bant er geen discriminatie mee uit. Het neemt ook de keuzevrijheid bij de stagiair weg, misschien wíl hij/zij helemaal niet bij een bepaald bedrijf meelopen.

 

Erkende leerbedrijven voor hbo 

Veel beter is het te kijken naar bijvoorbeeld een breed netwerk van ‘erkende leerbedrijven’, zoals ook wordt voorgesteld door het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). In het mbo gebeurt dat al en daar zie je dat instellingen, bedrijven en studenten de zaken die ze in de praktijk tegenkomen goed kunnen bespreken. Als pertinent duidelijk is dat een werkgever discrimineert, dan raakt ze het keurmerk ‘erkend leerbedrijf’ kwijt. Het hbo zou deze systematiek ook toe kunnen passen.

 

Maar willen we stagediscriminatie écht aanpakken, moeten we zeker geen one-size-fits-all systeem invoeren. Kijk naar de kwaliteit van de stageplekken, onderhoud goede contacten tussen opleidingen en stagebedrijven en zorg ervoor dat bedrijven én studenten keuzevrijheid behouden om tot een goede match voor iedereen te komen.

 

Gertrud van Erp

Beleidssecretaris onderwijs