Vergeet niet dat bedrijven óók ruimte nodig hebben

10-05-2023

Minister Hugo de Jonge is druk bezig de woningnood op te lossen. Onder meer door woondeals te sluiten met de regio’s over te bouwen woonwijken. Dat is mooi, moet ook zeker gebeuren, maar heeft de minister van ruimtelijke ordening wel voldoende oog voor de ruimte die er nodig is voor werk? Zou hij ook niet werk- en maakdeals moeten sluiten met de regio’s? Immers: mensen in die nieuwe woningen hebben werk nodig (om het huis te kunnen betalen) en spullen die bedrijven maken om de boel in te richten.

 

Bedrijventerreinen onder druk

Nederland telt zo’n 3.800 bedrijventerreinen. Die beslaan maar een fractie van de oppervlakte van Nederland (2,6 procent). En daar wordt 40 procent van het nationale inkomen verdiend. Op die bedrijventerreinen werkt bijna een derde van alle Nederlanders, onder wie veel mbo’ers. Die hebben we hard nodig. Gek toch dat de plek waar die mensen werken onder druk staat.

 

Ruimte voor transitie

Tussen 2016 en 2021 verdwenen er 148 bedrijventerreinen, onder meer door de oprukkende woningbouw. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Zeker nu bedrijven juist méér ruimte nodig hebben voor de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Bijvoorbeeld voor allerlei recycleactiviteiten. Daarnaast is het nodig dat zij voldoende toegang op het stroomnet en het te bouwen waterstofnetwerk krijgen.

 

Verduurzamen stimuleren

Er liggen juist kansen om bestaande bedrijventerreinen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Een mooi voorbeeld is het publiek-private initiatief ‘Werklandschappen van de toekomst’ dat werkt aan innovatieve, klimaatbestendige bedrijventerreinen, met ook aandacht voor de natuur.

 

Debat over ruimte

Dus Tweede Kamer, als u deze week met de minister over de ruimtelijke ordening van en in Nederland debatteert, dan graag ook aandacht voor de ruimte voor werken en maken. Want in ons land wordt gewoond, gewerkt én gemaakt.

 

Rik Enequist

Beleidssecretaris ruimtelijke ordening