Veel te winnen voor klimaat in Madrid

04-12-2019

In plaats van Santiago werd het Madrid, maar maandag is de tweede Klimaatconferentie over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs dan toch echt begonnen. De onderhandelingen, die doorlopen tot 13 december, zijn vooral spannend voor ondernemers omdat het gaat over het optuigen van een wereldwijd systeem om uitstootrechten van broeikasgassen te verhandelen.

 

Gelijk speelveld

Voor Nederlandse ondernemers is een dergelijk wereldwijd emissiehandelssysteem van levensbelang omdat het – eindelijk – een gelijk speelveld zou creëren tussen landen. Ook zorgt het ervoor dat de reductie van CO2-uitstoot daar gebeurt waar dat het snelst en goedkoopst kan.

 

Nationale CO2-heffing

Nederlandse bedrijven hangt op dit moment namelijk een nationale CO2-heffing boven het hoofd. Iets dat bedrijven voor de keus stelt of ze nog wel willen produceren in ons land. Als bedrijven vervolgens vertrekken naar plekken waar klimaatkosten lager zijn, doe je niets voor het klimaat en kachelt Nederland economisch achteruit.

 

Via het bedrijfsleven

Minister-president Rutte zei in Madrid dat de wereld nog iets kan leren van de manier waarop we in Nederland alle stakeholders – dus ook het bedrijfsleven – bij elkaar brengen en dan streven naar consensus. Dit is de aanpak van het Klimaatakkoord en ook de aanpak die wij voorstaan. Immers het terugdringen van de CO2-uitstoot en klimaatadaptie kan voor een groot deel via het bedrijfsleven worden gerealiseerd. De transitie naar klimaatneutraliteit in 2050 vereist uithoudingsvermogen, continuïteit van beleid, maatschappelijk draagvlak en een bedrijfsleven dat de kar trekt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

 

Wereldwijd systeem

Want ja, we willen wereldwijd toe naar een CO2-arme economie en ja, de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs zal daar een belangrijke rol in moeten spelen. En ja, bedrijven willen daar graag hun verantwoordelijkheid in nemen. Maar breng ons dan ook in de positie om deze kans aan te grijpen. 

 

Emile Rodenhuis

Beleidssecretaris energie en klimaat