Tijd voor een eigen Europese industriepolitiek

16-01-2020

Het zijn roerige tijden in de handelspolitiek. Met een handelsoorlog tussen de VS en China, en een WTO die door de Amerikanen is lamgelegd. Europa en Nederland liggen tussen die twee vuren. De Amerikaanse regering is bij monde van ambassadeur Pete Hoekstra in ieder geval helder in wat zij verlangt van ons: zie het interview met hem in Forum. Het is geen prettige positie. Kijk bijvoorbeeld naar de perikelen rond ASML. Het gaat allang niet meer alleen over tarieven, ook technologie speelt een grote rol in de strijd tussen deze twee grootmachten.

 

Valsspelers aanpakken

Maar Europa moet zich niet in de luren laten leggen. Tijd voor een stevige eigen industriepolitiek, onafhankelijk van beide polen. Europa moet veel meer werk maken van het eigen concurrentievermogen, zelf nieuwe technologie ontwikkelen, en valsspelers van buiten beter aanpakken.

 

Inzetten op dialoog

Daarnaast hebben we als Europa altijd ingezet op dialoog. Recentelijk is de EU met de VS en Japan tot een vergelijk gekomen over illegale subsidies aan bedrijven. Het WTO-kader daarover is te slap, de regels moeten worden aangescherpt. Lees: China moet terug in het hok. Een mooie eerste stap. Hopelijk zijn dergelijke afspraken ook over andere terreinen mogelijk met de Amerikanen.

 

Handelsoorlog voorbij?

Nog een lichtpuntje: de VS en China hebben recentelijk de eerste afspraken gemaakt over beëindiging van hun handelsoorlog. We moeten gaan zien hoe dit vervolg krijgt. En of de VS daarna niet Europa in het handelspolitieke vizier nemen, bijvoorbeeld de automotive sector.

 

Marhijn Visser

Beleidssecretaris internationale handel