Tekort huisvesting arbeidsmigranten: dat móeten we fixen

19-10-2018

‘Hoe vind ik goede mensen?’ Hoe vaak ik dat niet hoor als ik andere ondernemers in Limburg spreek. Het is de grootste uitdaging van veel werkgevers – niet alleen hier, maar in heel Nederland. Natuurlijk zoeken ondernemers niet als eerste naar arbeidsmigranten, maar kijken ze eerst ín Nederland. In de kaartenbakken van UWV bijvoorbeeld. Daarom begonnen wij dit jaar samen met UWV, gemeenten en de provincie Limburg aan het project Door Inzicht aan de Slag. We leren langdurig werklozen daardoor nu beter kennen, ontdekken waar hun (verborgen) talenten liggen en scholen waar mogelijk om.

 

Arbeidsmigranten zijn hard nodig

Maar er is meer nodig. In Limburg komen we de komende jaren 10.000 arbeidskrachten tekort. We redden het gewoonweg niet met alleen Nederlanders. We zullen ook over de grens heen moeten kijken. Dat gebeurt natuurlijk ook al lang. Zo werken er in Nederland bijna 400.000 arbeidsmigranten, van wie er 32.000 in Limburg te vinden zijn. Eén op de twintig banen in onze provincie wordt door een arbeidsmigrant ingevuld: een Duitser, Pool, Hongaar. Deze mensen werken in sectoren waar niet of nauwelijks Nederlands personeel voor te vinden is. En ze leveren Nederland flink wat geld op. In 2016 droegen ze 11 miljard euro bij aan het nationaal inkomen, op een totaal van ruim 700 miljard euro. Zonder hen kunnen we onze bedrijven niet meer draaiende houden.

 

Huisvesting moeten we fixen

Nederland zien ze echt niet als het paradijs. En ik merk dat landen om ons heen ook trekken aan diezelfde arbeidsmigranten. Hoe zorgen we er dan voor dat zij voor een baan in Nederland kiezen? Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten we echt wat voor doen. Door bijvoorbeeld te zorgen voor goede huisvesting. Die moet gericht zijn op kort verblijf, want de gemiddelde arbeidsmigrant blijft hier 45 weken wonen. We moeten zorgen voor veranderingen in bestemmingsplannen  om zo geschikte woningen te creëren. In Limburg gaan we hierover afspraken maken met provincie en gemeenten. Flexibiliteit van alle partijen is daarbij nodig. Alleen dan maken we kans de concurrentie te slim af te zijn.

 

Giel Braun

Voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging