Taboe op kernenergie is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven

07-11-2018

Een nieuwe kerncentrale in Nederland? Ik zie het er de komende tien tot vijftien jaar niet van komen. Zoals minister Wiebes vorige week al zei: ‘Er is al tien jaar lang niemand die zich heeft aangemeld om hier in Nederland mee aan de slag te gaan. Dat is in de komende jaren ook helemaal niet te verwachten.’ Daarna is een ander verhaal, nieuwe vierde generatie centrales en doorontwikkeling van kerncentrales op basis van Thorium: het zou zomaar kunnen en vanwege het klimaatvraagstuk noodzakelijk blijken.

 

Nieuwste generatie kerncentrales

Het is ook niet zo gek dat energiebedrijven de afgelopen jaren niet stonden te trappelen: er is in Nederland weinig maatschappelijk draagvlak, de procedures zijn eindeloos, de risico’s dat het onderweg misgaat torenhoog en de bouwkosten voor de nieuwste generatie kerncentrales zijn bepaald niet kinderachtig.

 

Pleidooi voor kernenergie

Desalniettemin lijkt het debat over kernenergie ineens weer terug. Het programma Zondag met Lubach zette dit weekend de feiten eens op een rij en concludeerde dat er veel meer te zeggen is voor kernenergie dan vaak gedacht en door tegenstanders wordt voorgespiegeld. Niet zo gek dus dat VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vervolgens een pleidooi hield om kernenergie eindelijk serieus te nemen als het gaat om het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

 

Alle opties op tafel

Want al zijn de kansen voor kernenergie in Nederland dan vooralsnog gering, de oplossing van het klimaatvraagstuk is urgent en complex en biedt niet de luxe om allerlei opties als een verwend kind terzijde te schuiven. Het recente rapport van het IPCC (het VN-klimaatpanel) luidde de noodklok over de gevolgen van de mondiale temperatuurstijging en gaf een bijzonder dringend advies om die beperkt te houden tot 1,5 graden.

 

Groei aandeel nucleaire energie

Het VN-klimaatpanel becijferde in haar rapport wat daar voor nodig is. In de meeste scenario’s van het IPCC om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 graad wordt uitgegaan van een mondiale groei van het aandeel nucleaire energie. Zelfs in het meest bescheiden scenario wordt gerekend met een groei met 150 procent in 2050. In andere scenario's om die 1,5 graden (bijna) te halen komt IPCC zelfs tot een vervijfvoudiging van de hoeveelheid kernenergie. En let wel: dan zou tegelijkertijd wind- en zonne-energie moeten verdertienvoudigen en ook het steenkoolgebruik nagenoeg moeten verdwijnen.

 

Geen taboes

De wetenschappelijke consensus is dus dat alle opties nodig zijn om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Geen taboes en alle opties op tafel: dat is de beste manier om het wereldwijde klimaatprobleem te lijf te gaan.

 

Frits de Groot

Teamleider Fysieke Omgeving, Milieu en Energie