Stop met dralen: hoogste tijd voor een micronorm voor lokale lasten

02-04-2019

De conclusie na het lezen van het persbericht van Coelo, het onderzoeksinstituut dat jaarlijks de lokale lasten onder de loep neemt, was weer niet moeilijk te trekken. Ook dit jaar bevestigen de cijfers van het Coelo namelijk weer dat de afspraak tussen gemeenten en de Rijksoverheid over de maximale stijging van de OZB geen enkele disciplinaire werking op individuele gemeenten heeft. De afspraak, de zogenoemde macronorm, moet dan ook nodig worden vervangen.

 

Opnieuw hoge lastenstijgingen

De macronorm stelt een grens aan de totale OZB-opbrengst van alle gemeenten gezamenlijk. Voor 2019 is de macronorm vastgesteld op 4%. De door het Coelo gepubliceerde Atlas van de lokale lasten 2019 laat niet alleen zien dat deze norm wordt overschreden, maar – en dat is veel belangrijker – eveneens dat in veel gemeenten de lasten voor ondernemers ook dit jaar fors stijgen. In meer dan 60 gemeenten zijn de OZB-lasten voor ondernemers maar liefst 6 tot zelfs 52,5 procent hoger dan vorig jaar. De helft van de 'stijgers' berekent ondernemers meer dan 10 procent extra. Opnieuw geen gematigde stijging dus en voor de zoveelste keer een bewijs dat de macronorm niet disciplinerend werkt op individuele gemeenten.

 

Tijd voor micronorm

Het is hoog tijd dat lokale lastenstijgingen aan banden worden gelegd door een norm waaraan iedere gemeente zich moet houden. Een micronorm dus. Dat zou een norm moeten zijn die een gemeente verplicht de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen (gecorrigeerd voor volume-effecten). Dat de macronorm geen effectief instrument is om de lastenontwikkeling te beheersen, bleek al uit een in 2014 uitgevoerde evaluatie. Toen is al geadviseerd om de macronorm te vervangen. Vijf jaar later is het daar nog steeds niet van gekomen. Het laatste wat hierover bekend is, is dat in mei 2018 in het Bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de gemeenten is afgesproken om onderzoek te doen naar een alternatief voor de macronorm. Ons voorstel: besluitvorming niet meer op de lange baan schuiven, maar snel een norm invoeren die de lastenontwikkeling in gemeenten echt in bedwang houdt.

 

Janny Kamp

Beleidssecretaris belastingen