Stem: de Provinciale Verkiezingen zijn belangrijk voor jóu

16-11-2018

Ja, ik weet het: de Provinciale Verkiezingen die lijken nog zó ver weg. En ja, ik weet ook dat de meeste Nederlanders er niet echt warm voor lopen. Kijk maar naar de opkomstcijfers. En toch sta ik daar echt van te kijken. De Provincie is enorm belangrijk voor de regionale economie. Voor de banen die er zijn, de ruimte voor ondernemers en veel meer. Dáár gaat de Provincie allemaal over. En daarom begin ik nu al over die verkiezingen. Of nou ja: ‘nu al’…

 

Bereid je voor op de Provinciale Verkiezingen 

VNO-NCW Noord wil laten zien waar we de komende jaren de focus op leggen. Dat gaan we samen met partners als vakbonden en brancheverenigingen doen. Want om zo’n collectief kan de politiek niet heen. Bovendien zijn sommige vraagstukken in Noord-Nederland zo complex, dat we die simpelweg niet alleen kunnen oplossen. Ik kan me niet voorstellen dat dat in andere regio’s anders is. En als we iets willen, moeten we nú samenwerken. Niet pas na de Provinciale Verkiezingen.

 

Wat is belangrijk voor je regio? 

Wij hebben inmiddels een manifest opgesteld voor de Provinciale Verkiezingen met daarin de belangrijkste opgaven voor Noord-Nederland. Het urgentste onderwerp daarin is natuurlijk de energietransitie. Maar ook digitalisering en infrastructuur zijn belangrijke pijlers voor de noordelijke economie. In het manifest pleiten wij voor een structureel duurzaam alternatief: groene waterstof. Om van Noord-Nederland dé energieregio te kunnen maken, moeten er stappen worden gezet. Samen met de provincies inzetten op de bouw van een elektrolyse-installatie in de Eemshaven, bijvoorbeeld. En grootschalige windparken op de Noordzee en zonne-energie op industriedaken.

 

De provincie bepaalt veel voor ondernemers

Daarnaast wil Noord-Nederland de cybersecurity-regio van Nederland worden. Wij zijn al sterk op dat gebied. We kunnen een forse bijdrage leveren aan een veilige en groeiende digitale economie, zorgen voor meer werkgelegenheid en kennis. Een Cyber Security Centrum Noord-Nederland moet hierin als spin in het web fungeren. Verder zijn infrastructurele investeringen nodig om Noord-Nederland zo bereikbaar en – economisch - aantrekkelijk mogelijk te maken. Hierin spelen provincies ook een grote rol.

 

Stem 20 maart 

Kortom: de Provinciale Statenverkiezingen zijn echt enorm belangrijk. Want welke partijen daar de dienst uitmaken, bepaalt of de regionale politiek zich inzet voor goede werkgelegenheid in de regio, en investeert in het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. Of niet. Dus stemmen? Ja, absoluut! Zéker als je ondernemer bent.

 

Alfred Welink

Voorzitter VNO-NCW Noord