Rust in de pensioentent

19-11-2019

Veel gepensioneerden, werknemers en werkgevers zullen vandaag opgelucht hebben gereageerd. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees kondigde namelijk in een brief aan de Tweede Kamer maatregelen aan om komend jaar onnodige pensioenkortingen en premiestijgingen tegen te gaan. Voor de meeste Nederlanders wordt een korting op pensioenen daarmee afgewend.

 

In de portemonnee

Deze tijdelijke maatregel is goed nieuws voor pensioengerechtigden die een korting direct in de portemonnee voelen. Maar het geeft vooral ook rust en ruimte om het in juni gesloten Pensioenakkoord goed uit te werken. Want daarin liggen de meer fundamentele oplossingen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. En ik vind het goed dat we daar nu volledig de focus op kunnen hebben.

 

Eerlijker systeem

In het Pensioenakkoord hebben we afgesproken dat we de overstap zullen maken naar premieregelingen. We gaan naar een stelsel dat een eerlijker systeem gaat opleveren voor jong én oud, dat beter is toegesneden op de moderne arbeidsmarkt en persoonlijker en begrijpelijker wordt voor werknemers en werkgevers. Zo zullen we bijvoorbeeld ook afscheid nemen van de huidige complexe regels over kortingen die lastig uitlegbaar zijn.

 

Tempo maken

De komende periode gaan kabinet, werkgevers en vakbonden hard aan de slag om de afspraken uit het akkoord verder in te vullen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de nadere invulling van de twee soorten pensioencontracten uit het pensioenakkoord, en over de overgang van de oude pensioencontracten naar de nieuwe. Complexe vragen, maar met elkaar moeten we hierin tempo maken. Voor de zomer van volgend jaar moet een hoofdlijnennota over de uitwerking van het akkoord zijn afgerond. Iets waar we de afgelopen maanden samen met de vakbonden en het kabinet al druk mee bezig zijn.

 

Premies stabiliseren

Het kabinet doet daarnaast een oproep aan de cao-partijen om voor komend jaar de pensioenpremies en pensioenopbouw te stabiliseren. De huidige wetgeving biedt de meeste fondsen daar ook de ruimte voor. Een goede zaak, want ook werkgevers willen graag rust in de pensioentent.

 

Jurre de Haan

Secretaris Pensioenbeleid

Lees meer over