Provincies kom op: zo komen we nooit uit de stikstof impasse!

13-12-2019

December is zo’n maand waarin je terugblikt. Meestal word ik wel blij als ik mijn herinneringen aan het jaar voorbij laat komen. Maar dit jaar… Dit jaar heb ik een zorgrimpel in mijn voorhoofd. En als ik zo naar ondernemers om me heen kijk, ben ik niet de enige. Waarom? PAS. ‘PAS?’, hoor ik u denken. Ja, de stikstofcrisis. De uitspraak van de Raad van State was van 29 mei dit jaar en we zijn een half jaar later nog geen stap verder.

 

Stikstof zette Nederland op slot 

Bouwprojecten liggen stil en de vergunningverlening voor nieuwe projecten verloopt stroef. En als je bedenkt dat de orderportefeuille van een gemiddeld bedrijf voor een half jaar gevuld is, weet u wat dat betekent: eind december lege portefeuilles, met faillissementen en werkloosheid tot gevolg. Allemaal het gevolg van een dralend kabinet. De ellende begon met die uitspraak van de Raad van State. Per direct werd er geen vergunning meer verleend. Met name provincies durfden geen enkel risico meer te nemen en zetten ‘NL op slot’. Terwijl bij zeker 80 procent van de projecten de stikstofdepositie te verwaarlozen is.

 

Vergunningverlening komt eindelijk weer op gang 

In de afgelopen maanden hebben we alles op alles gezet om de vergunningverlening weer op gang te brengen. De lobbyisten van de regionale en landelijke organisaties van VNO-NCW draaiden op volle toeren. En jazeker, we hebben ook wat bereikt. Er mogen weer vergunningen worden afgegeven en minister Schouten wil een zogenoemde drempelwaarde invoeren. Die moet er trouwens wel heel snel komen, want dan kan 80 procent van de bouwprojecten die onder die stikstofdrempel zitten ook gewoon doorgaan.

 

Nu ligt Provinciale Staten dwars 

Maar ja, dan werkt het kabinet mee, ontstaan er in Provinciale Staten vertragende discussies tussen ‘de volgzamen’ en ‘de ambitieuzen’. De eersten volgen het landelijke beleid, de laatsten willen strenger zijn en zelfs verleende vergunningen versoberen. Wat betekent dat er een strengere provinciale kop komt op het landelijke beleid. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn?! We móeten stikstof reduceren, maar laten we dat in Nederland wel op één manier doen én snel. Anders blijft het dweilen met de kraan open. 

 

Audrey Keukens

Voorzitter VNO-NCW West