Podiumkunst buiten Randstad verdient meer!

11-09-2020

Wat voor kort de normaalste zaak van de wereld was, waarderen we in deze bijzondere tijden steeds meer: een dag met collega’s op kantoor, een vergadering zonder beeldschermen, een personeelsuitje met het hele team. Ook privé missen we steeds vaker gewoon een avondje naar de film, een popconcert, een festival of een bezoek aan het theater. Zonder cultuur wordt het leven minder leuk, soms zelfs een beetje saai.

 

Goed aanbod podiumkunst belangrijk

Het is dan ook niet vreemd dat een goed cultureel aanbod belangrijk is voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Net als goede bereikbaarheid, beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel, betaalbare woningen en een verscheidenheid aan onderwijsinstellingen. Iedereen wil graag werken en wonen waar het leeft en bruist. Voldoende cultuuraanbod draagt bovendien bij aan het aantrekken van talent en voorkomt het vertrek van jongeren uit de regio.

 

Schande dat 65 procent subsidie naar Randstad gaat 

Natuurlijk is het mooi dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor cultuur, maar het is ongelofelijk dat in de laatste subsidieronde voor de podiumkunsten 65 procent van alle subsidie naar de Randstad is gegaan, slechts 2 procent aan Noord Nederland is toebedeeld en de culturele sector in de provincies Overijssel en Gelderland helemaal niets ontvangen heeft. Alsof Nederland ophoudt bij de Randstad!

 

Cultuur verdient steun 

Ook in de regio is behoefte aan een goed cultureel programma en is het nodig om ook daar een sector te ondersteunen die het op dit moment onevenredig zwaar heeft. Cultuur is geen linkse, en ook geen Randstedelijke, hobby maar een belangrijk onderdeel van onze economie, waarin een grote groep professionals in het hele land werkzaam is.

 

Zo maak je de regio nóg aantrekkelijker 

Voor de uitbraak van corona zag je al dat steeds meer mensen uit de Randstad wegtrekken. De versnelde digitalisering van het werk als gevolg van corona heeft nu bewezen dat wonen daar waar ruimte is ook echt mogelijk is. Investeer daarom meer in de culturele sector buiten de grote steden en maak wonen en werken in de regio nóg aantrekkelijker. Daar hebben we allemaal profijt van.

 

Marcel Hielkema

Voorzitter VNO-NCW Midden