Ook de lager opgeleide aan het leven lang leren: zó kan het

27-06-2019

Geen plicht, maar een recht. In harde euro's, waarbij lager opgeleiden het grootste deel van de koek krijgen. Dat is – kort samengevat – het idee achter het voorstel om leerrechten toe te kennen aan alle werkenden en werkzoekenden in Nederland. De hoogte van die leerrechten is dan gelijk aan de kosten van een universitaire opleiding minus de opleiding die je al gevolgd hebt. Is dat bijvoorbeeld een mbo-3-diploma dan krijg je het verschil in kosten tussen een gemiddelde wo-masteropleiding en een gemiddelde mbo-3-opleiding virtueel gestort op een individuele leerrekening. Die leerrechten kun je vervolgens besteden bij door de overheid erkende onderwijsinstellingen, publiek of privaat.

 

Grote investeringen

Het is de hoogste tijd voor dit door VNO-NCW, MKB-Nederland, MBO-Raad en NRTO ontwikkelde en door onderzoeksbureau SEO doorgerekende plan, vind ik. Want in een wereld die steeds sneller verandert, waar mensen vaker switchen van baan en type werk en ook nog langer doorwerken, is eenmalig een papiertje halen niet meer genoeg. Om werkenden, en dan met name lager en middelbaar opgeleiden, duurzaam inzetbaar te houden zijn grote investeringen nodig. Investeringen die zich zowel voor de overheid als voor de werkende zelf meer dan terugverdienen, zo blijkt uit het onderzoek van SEO.

 

Ander onderwijsaanbod

Dat betekent ook iets voor het onderwijsaanbod voor volwassenen: dat moet een stuk flexibeler en toegankelijk. Denk aan losse modules en aan combinaties van werken en leren. Dat is een forse uitdaging voor onderwijsinstellingen die zich nu nog vooral richten op jongeren en voltijds-opleidingen. Een nog veel grotere uitdaging wordt het om lager opgeleiden te motiveren om daadwerkelijk gebruik te maken van hun leerrechten. Want die jonge, ambitieuze academicus staat meestal een stuk harder te trappelen dan die wat oudere vakman of -vrouw. Behalve bij de overheid ligt daar ook een rol voor ondernemers. Heeft u goede ideeën of ervaringen uit de praktijk? Als u ze wilt delen, heel graag!

 

Gertrud van Erp

Beleidssecretaris onderwijs en scholing