Natuur vraagt om meer haast met stikstofaanpak

06-09-2023

De natuur in Nederland staat er (nog) slechter voor dan gedacht, waardoor de eisen opnieuw aangescherpt worden. En de provincies vragen veel meer geld voor hun stikstofplannen dan er beschikbaar is. Twee recente berichten die mij niet hoopvol stemmen voor een snelle oplossing van het stikstofprobleem. Stilzitten is echter het laatste dat we moeten doen: we zullen moeten versnellen met de uitvoering en kijken naar wat wél kan.

 

Porthos-uitspraak biedt hoop

De uitspraak over het Porthos-project voor de afvang en opslag van CO2 in de Rotterdamse haven en de Noordzee laat zien dat er zaken ook wél kunnen. Dat biedt hoop voor andere bouwprojecten waarbij tijdelijk wat meer stikstof wordt uitgestoten. Op de langere termijn leiden die projecten juist tot mínder stikstof.  

 

Woningen en windmolens nodig

De Porthos-uitspraak van de Raad van State was hard nodig, maar niet genoeg om ons land van het slot te halen én de natuur te herstellen. Er zijn vele nieuwe woningen nodig, met infrastructuur om woonwijken bereikbaar te maken. Daarnaast vraagt de energietransitie om de bouw van onder meer wind- en zonneparken. Als al die projecten niet meer mogen vanwege de stikstofproblematiek, komt ook de klimaataanpak tot stilstand.

 

Maak vaart met de stikstofaanpak

Er is dus haast geboden met de vermindering van de uitstoot en depositie (‘neerslag’) van stikstof in de natuur. Ondernemings- en natuurorganisaties doen een gezamenlijke oproep aan de politiek. Ga door met het uitkopen van piekbelasters en biedt perspectief aan boeren die willen blijven door goede regelingen voor innovatie, extensiveren en verplaatsen. Ook andere maatregelen zijn nodig, zoals de verdere verduurzaming van de industrie, het instellen van een Transitiefonds, het stimuleren van emissievrij bouwen, en het voortzetten van de provinciale aanpak. Want daarmee herstellen we de natuur, en creëren we ruimte voor boeren, bouwers en bedrijven.

 

Stabiel beleid en duidelijkheid

Tot slot moeten we niet doorgaan met het sturen op verschuivende depositiedoelstellingen. Dit resulteert volgens mij in onzekerheid voor ondernemers én de overheid. Door te sturen op emissies (uitstoot) weten boeren en bedrijven waar ze aan toe zijn en welke stappen ze moeten zetten. Dus aan de slag met beide: natuur én economie!

 

Joran Rust

Beleidssecretaris biodiversiteit