Na Prinsjesdag: Investeren kun je leren. Toch?

02-10-2019

Nu alle Prinsjesdagfeestvreugde achter de rug is, is het woensdag tijd om eens te kijken naar wat het kabinet het komende begrotingsjaar voor elkaar kan krijgen. Een ding wil ik alvast graag op de agenda voor de Algemene Financiële Beschouwingen zetten: investeren in Nederland.

 

Ruimte om te investeren

Is dat echt nodig? Jazeker en niet alleen komend begrotingsjaar. We staan er goed voor. De overheid heeft ruimte om te investeren: onze staatsschuld is gezakt tot onder de 50 procent van het bbp én er is een overschot op de begroting. Ook niet onbelangrijk: de werkloosheid is nog altijd ongekend laag met zo'n 3,5 procent. Ik hoor u denken: als het zo goed gaat, waarom dan  investeren?

 

Onzekerheden

Nou ja, er zijn ook nogal wat onzekerheden voor onze economie. Denk alleen al aan de Brexit en de telkens oplaaiende handelsoorlog tussen Amerika en China. Dat zijn externe factoren. In Nederland zijn er ook nog genoeg redenen voor zorg – ondanks de rooskleurige cijfers. Onze productiviteit groeit nauwelijks (tussen 2012 en 2018 met 0,6 procent). En wat te denken van de effecten van de vergrijzing? Ook de EU als geheel mag haar borst natmaken: de door de OESO voorspelde groei van de economie met 1 procent steekt schril af bij die van de wereldeconomie (ongeveer 3 procent).

 

We staan, kortom, voor een enorme uitdaging.

 

Toekomstbestendig

Kom ik terug bij mijn eerste punt. Juist omdat er een overschot op de begroting is én de begrotingsschuld meevalt, is er ruimte om te investeren. In wat we de harde assets van onze economie noemen. Bijvoorbeeld in infrastructuur, innovatie, in onderwijs, of in kunstmatige intelligentie. Projecten waarvoor het bedrijfsleven graag de schop voor in de grond steekt. Die ons land toekomstbestendig maken én ons verdienvermogen veilig stellen.

 

Gebruiken we het geld voor zulke projecten, dan ligt Nederland er straks spic en span bij. En we doen iets waar niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties wat aan hebben. Goed idee toch?