Modern handelsakkoord is voor iedereen

05-11-2019

Waren vrijhandelsakkoorden tot voor kort een geprezen stimulans voor de economie, sinds een paar jaar moet ik aan de slag om zelfs de beste handelsakkoorden uit de sfeer van hel, verdoemenis en volksverlakkerij te tillen.

 

Anti-lobby onzin

Met Canada heeft de EU een heel modern handelsakkoord gesloten, dat zoveel mogelijk partijen, stakeholders in jargon, betrekt. Maar de politiek lijkt zich ervan te hebben overtuigd door een stevige anti-lobby dat er misschien allerlei slechte dingen gebeuren met werknemers, dierenwelzijn en milieu. Dat is echt onzin.

 

Modern handelsakkoord

Niet helemaal onterecht besloot de vorige minister van Buitenlandse Handel, Liliane Ploumen, dat het tijd was om bestaande handelsakkoorden eens door te lichten. Ontwikkelingslanden kwamen er niet altijd even voordelig uit en ze waren wel erg gericht op het verplaatsen van goederen en leveren van diensten. Modernere tijden vragen om modernere verdragen met ook aandacht voor mens en milieu.

 

Aandacht voor mens en mileu

Nu zijn die verdragen er, maar in de politiek rijmt het beeld niet altijd met de nieuwe praktijk. Zo willen de partijen in het CETA-verdrag zich houden aan de internationale milieu- en klimaatverdragen, worden er geen concessies gedaan aan dierenwelzijn (de EU houdt haar eigen normen) en gaan de arbeidsnormen eerder omhoog dan omlaag. Als gevolg van het CETA-verdrag heeft Canada namelijk alle acht fundamentele verdragen van de International Labour Organisation ondertekend.

 

Tranparant zonder brievenbusbedrijven 

Dan hebben we nog - ik durf het woord bijna niet op te schrijven - investeringsbescherming. Dat is ook geregeld in het CETA-verdrag: daarmee wordt aan buitenlandse investeerders bescherming geboden tegen onrechtmatig overheidsoptreden. Ook hier hebben we het over een heel andere vorm dan voorheen, ten tijde van het bekritiseerde TTIP-verdrag. Daar kun je heel ideologisch vanuit een tien jaar oude bril naar kijken, maar de realiteit laat zien dat het arbitrageproces transparanter is en dat brievenbusmaatschappijen worden uitgesloten.

 

Hoorzitting

Deze week is in de Tweede Kamer de hoorzitting over het CETA-verdrag. Volgens mij zijn we een heel eind gekomen.

 

Marhijn Visser

Beleidssecretaris Internationale Handel