Misbruik de BIZ niet

06-09-2019

Een video maken over de gemeente, een wandeling ontwikkelen, nieuwsbrieven maken en online promotie van de gemeente: het zijn allemaal geen activiteiten die passen bij een bedrijfsinvesteringszone (BIZ).

 

Citymarketing & BIZ

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 22 augustus. Een ondernemer in de gemeente Bunschoten- Spakenburg had bezwaar tegen de heffing. In dit geval ging meer dan de helft van de begroting van de BIZ naar de citymanager en activiteiten voor citymarketing. Volgens de rechter zijn deze activiteiten meer gericht op de promotie van heel Spakenburg dan op de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling.

 

Geen freeriders

Ik ben blij met de uitspraak. Werkgevers zijn altijd positief geweest over de BIZ, een fonds voor, door en van ondernemers. De wet BIZ stelt ondernemers binnen een afgebakend gebied in staat om zelf te kiezen welke maatregelen ze willen nemen om hun wijk te verbeteren. De wet voorkomt ook freeridersgedrag: als de meerderheid van ondernemers kiest voor een BIZ, betaalt iedereen in het gebied mee.

 

Goede afspraken

Gemeenten innen de verplichte bijdrage en zien erop toe dat de activiteiten passen binnen de opzet van de BIZ. Ook spreken ze van tevoren met de ondernemers af welke taken bij de gemeente liggen (en dus uit publieke middelen betaald worden) en welke aanvullingen de ondernemers zelf gaan regelen en betalen. Zo voorkomt de wet ook dat gemeenten zaken maar laten liggen omdat ondernemers het wel oppakken.

 

Oneigenlijk gebruik

Maar het is ons een doorn in het oog dat ondernemers worden geconfronteerd met een BIZ of een andere vorm van ondernemersfondsen waarbij activiteiten worden genoemd die helemaal niet ten gunste komen van de ondernemers zoals ook in artikel 1 van de Wet BIZ wordt beschreven. In dit geval de promotie van de gemeente als geheel – toch echt een taak van de gemeente als geheel.

 

Ondernemers voorop 

De uitspraak is een leidraad voor alle BIZ-en en andere ondernemersfondsen. Deze moeten voor, door en van ondernemers zijn met duidelijke activiteiten die de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling bevorderen. En die de ondernemers ook ten goede komen. Dat moeten geen activiteiten zijn die eigenlijk door anderen, zoals de overheid, dienen te worden gefinancierd.